VIDEO: Šetalište uz Moraču i uređenje Njegoševog parka

U Podgorici su u toku radovi na izgradnji šetališta uz Moraču i uređenju Njegoševog parka za koje je opredijeljeno 950.000 eura.

Foto: Glavni grad Podgorica

Prva faza izgradnje šetališta podrazumijeva radove na potezu od Sastavaka do plaže Labud, ukupne dužine cca 400 metara. Širina staze je 2.40m sa tri proširenja u vidu malih trgova, mjesta za okupljanje i odmaranje, a do šetališta su predviđene četiri pristupne tačke (ispod mosta Blaža Jovanovića, iz Njegoševog parka sa pozicije gdje se nalazi česma, pravac Njegošev park - Viseći most i sa plaže Labud).


Inženjerka pejzažne arhitekture preduzeća Zelenilo, Snežana Laban, kazala je da je projektom pejzažnog uređenja predviđena revitalizacija Njegoševog parka s akcentom na očuvanje njegovog identiteta.


Njegošev park predstavlja prvu zelenu površinu u Podgorici. Tokom projektovanja prepoznata su dva glavna motiva u parku - Njegošev spomenik i fontana, kao i vrijedna vegetacija koja će biti sačuvana. U parku je planirana izgradnja paviljona odnosno ljetnjikovca, kao i amfiteatra sa pogledom na Moraču, te adaptacija fontane sa biojezerom. Osim toga planiran je parkovski mobilijar, kao što su parkovske klupe, ljuljaške za odrasle, korpe za otpatke, nova javna rasvjeta, novi hidrosistem i stolovi za stoni tenis - zaključila je Laban.
Biljni fond biće dopunjen novim spratom žbunja, perena i drugog ukrasnog bilja, uz rekonstrukciju hidrosistema. Parkovski mobilijar će u potpunosti biti zamijenjen sa 85 novih klupa i 60 korpi za otpatke i biće ugrađene i tri ljuljaške za odrasle.

Crta Pročitajte još

  I Faza uređenja šetališta uz rijeku Moraču06.08.2021. Gradnja


# adaptacija # Morača # park # šetalište

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!