Hotelski kompleks Korali u Sutomoru

Rekonstrukcijom i dogradnjom Hotelski kompleks Korali u Sutomoru dobija nove sadržaje. Kompleks će imati 408 soba, bazene, rekreativni centar i event salu. Bruto razvijena gradjevinska površina objekta svih faza projekta iznosi 32.008,93 m2.

Imajući u vidu činjenicu da je važećim Planskim dokumentom na predmetnoj lokaciji dozvoljena fazna izgradnja i rekonstrukcija turističkih objekta, pa je tako Investitor HTP Trend Korali AD u skladu sa Zakonom otpočeo rekonstrukciju hotelskog kompleksa Faza “C”, na osnovu Idejnog rješenja na koje je izdata saglasnost i data prijava građenja 03.03.2020.g., kao i revidovan Glavni projekat rekonstrukcije objekta ‘C’ , FAZA 3a hotelskog kompleksa Korali Sutomore, Opština Bar. 

Postojeće stanje

Nakon otpočinjanja radova na rekonstrukciji predmetnog Bloka “C”, a zbog složenosti rekonstrukcije i sanacije konstrukcije Bloka “C”, te zahtjevnosti same investicije kako sa građevinsko – arhitektonskog, tako i sa finansisjkog aspekta koji podrazumijava značajna ulaganja, Investitor je pristupio detaljnoj analizi ostalih blokova u kompleksu i ispitivanju njihovog stanja konstrukcije nakon oštećenja izazvanih zemljotresom 1979. godine.

Fazna realizacija projekta

Investitor je u cilju postizanja većeg kvaliteta turističke ponude na predmetnoj lokaciji donio odluku da pristrupi izradi elaborata o rušenju postojećih objekata (izuzev bloka C) i izradi idejnog rešenja novih objekata i sadržaja hotelskog kompleksa većeg nivoa opremljenosti i kapaciteta i po standardima za kategoriju 4 do 4+ zvjezdice, a sve u okviru postojećih gabarita zatečenog stanja.


Tim idejnim rješenjem se definišu 5 faza realizacije (FAZA 1, FAZA2, FAZA 3a,FAZA 3b i FAZA 4) izgradnje novih objekata i sadržaja hotelskog kompleksa u cilju povećanja smještajnog kapaciteta i uvođenja novih sadržaja.

FAZA 1

Idejnim rješenjem koje je obradila firma Zetagradnja d.o.o. se zadržava položaj i gabarit blokova A i B ali se između njih planiraju objekti D i E (FAZA 1) na samom ulasku u kompleks od strane glavne saobraćajnice. 

U objektu D će biti smještena recepcija i ostali centralni sadržaji kompleksa, dok je objekat E, planiran za garažiranje i magacinski prostor, ukopan i samim tim ne opterećuje zauzetost parcele. Restoran i kuhinja ostaju na istom mjestu samo se gabaritom proširuju zbog dodatnog broja gostiju. Smještajni kapacitet se proširuje na 408 soba koliko je planirano novim rješenjem.

FAZA 3

Blokovi C i B (FAZA 3a i 3b) zajedno sa otvorenim bazenom, igralištima, otvorenom bastom za dnevni boravak gostiju i dodatnim sadržajima na otvorenom (FAZA 4) su prilagođeni aktivnom odmoru porodica sa djecom. 

FAZA 4

Na terasi iznad restorana je planiran otvoreni bazen (infinity pool) koji je zajedno sa zasebnim prostorom (level lounge) i smještajnim jedinicama bloka A (FAZA 2) predviđen za drugu kategoriju gostiju, kao dio hotela koji će imati veću privatnost i drugačiju organizaciju. U novoplaniranom objektu G je prostor za Event centar, koji omogućava organizovanje većih događaja (konferencije, vjenčanja) u zatvorenom prostoru i ima direktnu vezu sa kuhinjom. 

FAZA 2

Dio parcele od cca 11.030m2(42,4% ukupne površine UP) obuhvata zelene krovove, žardinjere u parteru, slobodne površine u okviru turističkih zona sa najvećim stepenom održavanja , gdje je zadržano postojeće vitalno i funkcionalno drveće i planiran veliki broj novih sadnica prema projektu pejzažnog uređenja. Postojeće sadnice maslina, gdje ih nije moguće uklopiti i zadržati, se presađuju u okviru iste parcele. Pored pomenutog, planirano je i vertikalno ozelenjavanje prednje fasade novog objekta D. U svim dijelovima kompleksa omogućen je nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad licima sa posebnim potrebama.


Izvor/Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ Zetagradnja

Crta Pročitajte još

  Budući izgled hotela Mimoza u Tivtu

  Rekonstrukcija hotela Teuta u Risnu

  Rekonstrukcija i dogradnja turističkog naselja Ineks Zlatna obala u Sutomoru

  Rekonstrukcija sa dogradnjom i nadogradnjom turističkog kompleksa Blue Kotor Bay

  Hotelski kompleks visoke kategorije u Kotoru13.08.2021. Gradnja


# dogradnja # hotel # lokalni projekti # rekonstrukcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!