Bijeli cement i njegova primjena u građevinarstvu

Bijeli cement je po mehaničkim karakteristikama veoma sličan običnom cementu koji je sive boje. Razlika je samo u boji koja je rezultat malih promjena u načinu proizvodnje cementa. Zbog ovih modifikacija u načinu proizvodnje bijeli cement ima veću cijenu od običnog cementa. Kombinacija bijelog cementa, agregata i vode daje "bijeli" beton koji se koristi na projektima na kojima je potrebno postići određene estetske zahtjeve. Bijelom betonu se mogu dodati pigmenti pa se mogu dobiti razne boje betona kao što su: svijetlo crvena, žuta, zelena, plava itd. 

Proizvodnja bijelog cementa

Proizvodnju bijelog cementa karakteriše mala modifikacija sirovina koje se koriste za dobijanje običnog cementa. Na boju cementa najviše utiču hrom, mangan i  gvožđe. Da bi se dobio bijeli cement količine ovih elemenata je potrebno svesti na minimum. Za dobijanje običnog cementa se koriste jeftine sirovine, krečnjak i glina koji u svom sastavu imaju određenu kolčinu ovih elemenata. Da bi se dobio bijeli cement potrebno je koristiti krečnjak i glinu sa manjim primjesama hroma, mangana i gvožđa. S obzirom da su potrebne čistije sirovine nije čudno što je cijena bijelog cementa veća od cijene običnog cementa. 

Upotreba bijelog cementa

Bijeli cement se uglavnom primjenjuje u situacijama kada je potrebno da beton ima čistu, svijetlu i konzistentnu boju. S obziron da mu se mogu dodavati razni pigmenti pruža velike mogućnosti za dobijanje raznih vrsta betona i ostalih cementnih proizvoda. Finalna boja betona zavisi od sljedećih faktora:

  • Boje cementa
  • Boja i količina pigmenta
  • Boja, granulacija i čistoća agregata
  • Završne obrade betona


Zbog velikog broja faktora koji utiču na finalnu boju betona, u toku jednog projekta potrebno je koristiti cement iz iste fabrike da bi se postigla zahtijevana uniformnost betona. Isto važi i za agregat i ostale primjese betona, ukoliko ih ima. 

Bijeli cement se može koristiti kod svih vrsta građevinskih projekata, bilo da su u pitanju zgrade, mostovi ili putevi. Kod zgrada se najčešće koristi za potrebe fasadnih ili unutrašnjih obloga, često u obliku prefabrikovanih panela. Bijeli cement bi se mogao koristiti i za izradu noseći elemenata ali ta opcija nije ekonomična zbog njegove veće cijene. Zbog ovoga se uglavnom koristi kao obloga. Često se koristi i za izradu ograda

Bijeli cement se često koristi za izradu betona kojim se betoniraju ili popločavaju staze. U ovom slučaju se „bijeli“ beton može koristiti u punoj debljini ili samo kao završni sloj u debljini od par centimetara. Česta je njegova primjena i u izradi betonskih dekorativnih podova. 

Primjenu kod izgradnje puteva je našao kod izrade betonskih zaštitinih ograda. Njegova prednost je to što je vidljiv tokom noći i u lošim vremenskim uslovima pa predstavlja pasivnu zaštitu učesnika u saobraćaju. Betonske ograde se mogu izlivati na licu mjesta ili graditi od prefabrikovanih elemenata. 

Crta Pročitajte još

  Kako je nastao cement

  Kako karakteristike agregata utiču na kvalitet betona

  Savjeti za spravljanje betona i betoniranje

  Osobine betona

  Primjena pigmentisanog betona u arhitekturi13.09.2021. Gradnja


# bijeli cement # dekorativni beton

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!