Svrha, vrsta i karakteristike različitih vrsta termoizolacije

Svrha termoizolacije

Da bi zadovoljili današnje propise i gradili u skladu sa savremenim smjernicama energetske efikasnosti, sve objekte potrebno je termički zaštititi. Termoizolacija smanjuje toplotne gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti noseću konstrukciju od spoljnjih uslova i jakih temperaturnih naprezanja. Termički izolovana zgrada je ugodnija, produžava joj se životni vijek i doprinosi se zaštiti okoline.


Toplotni gubici kroz građevinski element zavise od sastava elementa i koeficijenta toplotne provodljivosti. Što je koeficijent prolaska toplote manji, to je termička zaštita zgrade bolja. Za postizanje dobre toplotne zaštite spoljnog zida, preporučljivi koeficijent prolaska toplote iznosi U=0,3W/m2K. Da bi se dostigao ovaj koeficijent potrebno je prosječno 10cm kamene vune ili 9 cm polistirena, zavisno o deklarisanoj vrijednosti toplotne provodljivosti materijala.


Pri izboru materijala za termičku zaštitu treba osim termičke provodljivosti uzeti u obzir i druge karakteristike materijala kao što su požarna otpornost, faktor otpora difuziji vodene pare, tvrdoća, stišljivost, trajnost, otpornost na vlagu i drugo.


U ovom tekstu naveli smo samo dva najčešće upotrebljavana termoizolaciona materijala.

Kamena vuna

Kamena vuna je dobar materijal za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju u građevinarstvu. Kamena vuna ima visoku otpornost na požar, paropropusna je i djelimično vodootporna. Otporna je na starenje i raspadanje, te na mikroorganizme i insekte.Čestu nedoumicu predstavlja pitanje rezlike između kamene i staklene vune, zato predlažemo da se dodatno informišete ovdje.

Polistiren ili Stiropor

Osim kamene i staklene vune, na našem tržištu najviše se koristi stiropor. Zbog dobrih izolacionih svojstava, niske cijene i jednostavne ugradnje, danas je to jedan od najpopularnijih izolacionih materijala. Koristi se najviše kao termička zaštita u svim spoljim konstrukcijama, te kao plivajući pod u podnim međuspratnim konstrukcijama. Ima znatno slabija protivpožarna svojstva od kamene vune, te nije otporan na temperature više od 80°C.Čestu nedoumicu predstavlja pitanje rezlike između stiropora i stirodura, zato predlažemo da se dodatno informišete ovdje.


01.05.2019. Gradnja


# energetska efikasnost # kamena vuna # stirodur # termoizolacija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!