Tipovi korozije kod metala

Korozija je neželjena pojava sa kojom se svakodnevno susrećemo, a koja se događa zbog reakcije metala i okoline u kojoj se metal nalazi. Vrste korozije kod metala se mogu klasifikovati prema izgledu korodiranog metala i prema uzroku nastanka korozije.


Opšta korozija

Opšta korozija nastaje kada je cijela površina metala izložena agresivnoj sredini. Može biti ravnomjerna i neravnomjerna. Ravnomjerna korozija je manje opasna jer se može lako pratiti i blagovremeno sanirati. Neravnomjerna korozija je mnogo opasnija jer se korozija koncentriše na određenim mjestima što dovodi do brže deteorijacije konstrukcije.


Galvanska korozija

Glavanska korozija se javlja na spoju dva metala sa različitim električnim potencijalima. Indukovana električna energija odvlači elektrone jednog metala, koji se ponaša kao anoda, na drugi metal, koji se ponaša kao katoda. Što je veća razlika u električnim potencijalima dva metala, veća je opasnost od korozije. Tipičan primjer ovakve korozije se dešava kada se koriste čelični vijci za elemente koji su od nerđajućeg čelika ili aluminijuma. Da bi se izbjegao ovaj vid korozije trebala bi se birati dva susjedna materijala koja imaju približno isti elektrostatički potencijal.

Rupičasta korozija

Rupičasta korozija se najčešće javlja kada dodje do oštećenja zaštitnog sloja metala kada se formiraju rupice na površini. Te rupice postaju slaba mjesta na kojima se korozija širi. Ovakav tip korozije je teško primijetiti i sanirati jer rupice mogu biti različitih prečnika i dubine. S obzirom da je nije baš lako predvidjeti i locirati, rupičasta korozija može dovesti do iznenadnih slomova konstrukcije.

Potpovršinska korozija

Potpovršinska korozija se javlja kada se rupičasta korozija u unutrašnjosti širi i raslojava metal.

Naponska korozija

Naponska korozija se javlja prilikom istovremenog djelovanja napona zatezanja i lokalne korozije. Ova korozije se ne javlja kod čisti metala već samo kod njihovih legura.

Korozija pri trenju

Ovaj tip korozije nastaje na dodirnoj površini dva materijala koja su pod opterećenjem i izloženi vibracijama i klizanju. Korozija pri trenju ima izgled žljebova i rupica koji su okruženi produktom korozije. Ova korozija je česta kod mehaničkih metalnih djelova.

Međukristalna korozija

Medjukristalan korozija se javlja na granicama zrna, uglavnom kod legura metala. Ovo je naopasniji oblik korozije jer dugo može biti neprimijećena, a naglo smanjuje čvrstoću materijala. Najčešće se javlja na mjestima zavarivanja nerđajućih čelika.

Crta Pročitajte još

  Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije14.01.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # korozija # metali # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!