Opština Kotor ustupa zemljište bez naknade za projekat stanogradnje


Opština Kotor formirala je radnu grupu čiji je zadatak realizacija projekta stanogradnje, te ustupanja zemljišta u njenom vlasništvu bez naknade, sindikalnim organizacijama, udruženjima penzionera i ostalim zainteresovanim institucijama, koje iskazuju potrebu za izgradnjom stanova za svoje članove koji nijesu stambeno obazbijeđeni.

Opština Kotor

Vodeći računa o građanima Kotora tražimo najbolje rješenje za obezbjeđivanje stambenog pitanja za građane koji najviše doprinose zajednici, te pozivamo gore pomenute da kontaktiraju Sekretarijat za opštu upravu u cilju dogovora oko navedene teme i brže i efikasnije realizacije projekta.

Zainteresovani se mogu informisati putem e-maila: opsta.uprava@kotor.me . 

Izvor: Opština Kotor


12.10.2021. Gradnja


# Kotor # stan

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!