Opština Bar obnavlja kaldrmu u Starom Baru

Opština Bar potpisala je ugovor za uređenje kaldrme u Starom Baru na osnovu sprovedenog javnog tendera. Izvođač radova, firma „Koto“ d.o.o. obavezuje se da sve radove izvede stručno i kvalitetno prema predmjeru radova. Vrijednost radova na uređenju kaldrme iznosi preko 500.000 eura.

Opština Bar

Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana, počev od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač će poslove na uređenju kaldrme otpočeti u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor.

Opština Bar nastavlja ravnomjerno da ulaže u razvoj svih djelova grada i osluškuje potrebe i želje građana te na najbolji način valorizuje ono što zajednički, lokalna zajednica i lokalna uprava, prepoznaju kao kvalitetne razvojne projekte u cilju pobljšanja kvaliteta života i ukupne ponude u gradu.


Opština Bar


12.11.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!