Podjela skela u građevinsrstvu

Građevinske skele su pomoćne montažne konstrukcije koje se koriste da bi se pristupilo svim djelovim objekta koji je u izgradnji, a koriste se i za prihvatanje opterećenja sa oplate. Montažnog su karaktera i mogu biti sagrađene od drvne građe ili od čeličnih cijevi. Skele od drvne građe se u modernijem građevinarstvu sve rjeđe koriste, već su gotovo uvijek u primjeni savremene cijevne skele.

Podjela skela prema namjeni


Nosive skele služe za prihvatanje opterećenja od konstrukcije i njegovo prenošenje do podloge. U klasičnoj stanogradnji ovakve skele se najčešće koriste za prihvatanje opterećenja od međuspratne konstrukcije. 

Radne skele se koriste za obezbjeđivanje potrebne visine sa koje radnici mogu obavljati zidarske, betonske, fasaderske i ostale radove. Elementi radne skele su noseća konstrukcije, radna platforma i zaštitna ograda. 

Zaštitne skele služe kao jedan od elemenata zaštite na radu. One nemaju radnu platformu već samo služe za osiguranje radnika. 

Vrste cijevnih skela


Skele na merdevinama se sastoje od para merdevina između kojih se postavlja radna platforma koja se može podizati i spuštati. Ovakve skele su najjednostavnije za upotrebu i sastoje se od lake aluminijumske konstrukcije. 

Konzolne skele su skele kod kojih je noseća konstrukcija ankerovana za konstrukciju objekta. Ovakve skele mogu biti i pokretne platforme koje se podižu zajednos sa izgradnjom objekta. 

Viseće skele su skele koje se vješaju sa krova, plafona ili nekog isturenog dijela fasade objekta. 

Modularne skele imaju noseću konstrukciju koja je napravljena od metalnih štapova koji se spajaju u čvorovima. Štapovi mogu biti promjenjive dužine (1.5 m do 6.0 m) pa to omogućava veliku prilagodljivost skela samom objektu. Osnovni elementi noseće konstrukcije su vertikalni podupirači, horizontalni nosači i kosnici koji služe za ukrućenje. Ovakve skele se najčešće koriste pri izradi fasada stambenih objekata. One su samostojeće ali se moraju ankerisati za konstrukciju kada imaju visinu veću od 6.0 m. 

Modularne skele imaju radne platforme koje služe za kretanje radnika i najčešće su napravljene od rezane drvne građe ili šupljikavog čeličnog lima. Zaštitne ograde su obavezni dio modularnih skela i sastoje se od dasaka u nivou poda i dva reda čeličnih cijevi postavljenih na 0.5 m i 1.0 m. One sadrže i merdevine koje služe kao vertikalna komunikacija između radnih platformi. 


15.11.2021. Gradnja


# nosive skele # radne skele # zaštitne skele

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!