Armirano-betonske cilindrične ljuske

Armirano betonske ljuske predstavljaju površinske nosače koje karakteriše to što su ograničene sa dvije krive površi koje se nalaze na određenom međusobnom rastojanju (d) koje predstavlja njihovu debljinu. Još jedan uslov je da debljina (d) mora mala u odnosu na dužinu (L1) i širinu ljuske (L2). 


Cilindrične ljuske su one ljuske koje su definisani cilindričnim površima. Za oblikovanje cilindrične ljuske koriste se krug, elipsa i parabola. Cilindrične ljuske se obično na svojim krajevima, na čeonom dijelu, ukrućuju sa rešetkastim nosačima koji se nazivaju dijafragme, a u podužnom pravcu se oslanjaju na ivične nosače.

Cilindrične ljuske se dijele u zavisnosti od odnosa između njihove širine (L2) i dužine (L1).

 

Duge cilindrične ljuske

L1:L2 > 2:1

L1  15,5 m do 30,0 m

L2  7,5 m do 12,5 m

d  0,06 m do 0,08 m

Srednje cilindrične ljuske

1 < L1:L2 > 2

L1  12,0 m do 20,0 m

L2  10,0 m do 13,0 m

d  0,06 m do 0,08 m

Kratke cilindrične ljuske

L1:L2 < 1

L1  8,0 m do 10,0 m

L2  10,0 m do 25,0 m

d  0,07 m do 0,1 m

 

Duge cilindrične ljuske imaju dužinu (L1) koja je obično 2 do 3 puta veća od njihove širine (L2). S obzirom na veliki odnos dužine i širine, ovakva ljuska se ponaša slično kao greda zakrivljenog poprečnog presjeka. One su najekonomičnije u dužinama do 30 m, mada mogu biti i duže kada se moraju obezbijediti masivniji ivični nosači. Raspon se uglavnom kreće od 7,5 m do 12 m. 

Kod srednjih cilindričnih ljuski dominantno je membransko stanje napona pa je njihovo ponašanje slično ponašanju svodova koji su oslonjeni na lukove. Najekonomičnije dužine se kreću od 12 m do 20 m, a rasponi od 10 m do 13 m. 

Kratke cilindrične ljuske karakteriše manja dužina od širina. Kod njih je opasnost od izbočavanja veća nego kod ostalih ljuski pa se zbog toga često ukrućuju poprečnim rebrima. Ako je odnos L:B < 1/3 onda ljuska postaje ljuskasti luk. Ovakve ljuske se uglavnom koriste za raspone od 10 m do 25 m. 

Kod objekata sa krovnom konstrukcijom od armirano-betonskih cilindričnih ljuski svjetlost se uvodi uglavnom kroz prozorske trake postavljane na bočnoj strani, a nekada se dodaju i krovni prozori. Površina krovnih prozora ne bi trebala prelaziti 15% površine koja je pokrivena ljuskom. 

Crta Pročitajte još

  Hiperbolički paraboloidni temelji

  Velux krovni prozori - Tradicija kvaliteta duga 80 godina22.11.2021. Gradnja


# armirani beton # cilindrične ljuske

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!