Primjena vibratora za bolju kompaktnost betona

Osnovna uloga vibratora kod ugradnje betona je obezbjeđivanje odgovarajuće kompaktnosti. Dok se beton ugrađuje formiraju se mjehurići vazduha koje mogu ugroziti čvrstoću i trajnost betona. Ugradljivost betona zavisi od njegove konzistencije. Da bi se poboljšala ugradljivost betona mogu se koristiti aditivi koji poboljšavaju njegovu ugradljivost pa se tako dobija samozbijajući beton. U većini slučajeva se zbog ekonomičnosti ne dodaju aditivi već se dobra ugradljivost betona obezbjeđuje korišćenjem vibratora. U zavisnosti od primjene postoji više vrsta vibratora koji se koriste: pervibratori, površinski vibratori, oplatni vibratori, vibrostolovi. 

Pervibratori

Pervibratori se još nazivaju interni ili dubinski vibratori i na svom kraju imaju vibratorsku iglu. U zavisnosti od primjene vibratori mogu imati veću ili manju iglu. Igla se uranja u betonsku mješavinu i otpušta vibracije koje tjeraju mjehuriće vazduha na gore. Igla ima mali poprečni presjek i male su težine kako bi sa sa njom lakše manipulisalo kroz gusto postavljenu armaturu. 


Prečnik poprečnog presjeka igle se kreće od 20 mm do 300 mm, a njihova dužina može biti od 25 cm do 90 cm. Vibracije se ostvaruju rotacijama ekcentričnog tega koji može imati do 12000 obrtaja u minuti. Prečnik dejstva igla vibratora je otprilike 4 prečnika igle, a dubina koja se vibrira ne bi trebala biti veća od 70 cm. Pozicija vibriranja be bi trebala prelaziti dužinu od 1.5 prečnika igle. Vibrator se u betonsku mješavinu uvlači vertikalno pod uglom koji nije veći od 45°. 


Igla vibratora ne bi trebala dodirivati armaturu ili oplatu. Uvlači se brzo, a vadi sporije. Kada se na površini više ne pojavljuju mjehurići, počne da izlazi cementno mlijeko i vibrator promijeni zvuk može se smatrati da je vibriranje uspješno izvršeno. 

Površinski vibratori

Površinski vibratori (vibroravljače) se uglavnom koriste za kompakciju betona kod izvođenja površinskih betonskih elemenata (podne ploče, krovne ploče, kolovozne konstrukcije...). Zbog relativno male debljine površinskih betonskih elemenata, igla vibratori nisu upotrebljivi. Površinski vibratori se sastoje od ravne ploče koja je povezana sa vibromehanizmom. Oni mogu biti posebni uređaji ili se mogu nalaziti u sklopu uređaja kojima se vrši glačanje površine betona ili u sklopu finišera za izradu betonskih kolovoza. 

Oplatni vibratori

Oplatni ili eksterni vibratori se fiksiraju za oplatu sa spoljašnje strane i posebno su pogodni pri izradi betonskih stubova ili zidova zbog toga što obezbjeđuju glatku površinu betonskog elementa. Oplatni vibratori su takođe pogodni za betonske elemente sa veoma gustom armaturom gdje je upotreba ostalih vibratora neefikasna. 


Da bi se površinski vibratori primjenjivali oplata treba biti kvalitetna i poželjno je fiksiranje vibratora za elemente koji ukrućuju oplatu, a ne za samu opšivku. Dejstvo djelovanja oplatnih vibratora ne prelazi dužinu od 25 cm i potrebno je da budu 50 do 90 sekundi na jednom mejstu da bi se izvršilo efikasno vibriranje betona. 

Vibrostolovi

Vibrostolovi su vibratorski uređaji koji se koriste za vibriranje betona montažnih betonskih elemenata. Vibriranje se vrši tako što se oplata betonskih elemenata postavlja na vibrosto, vrši se ugradnja betona nakon čega vibrosto počinje da djeluje. Širina vibrostolova iznosi uglavnom 1m, a dužina se može krećati do 14m. 

Crta Pročitajte još

  Tekstilna oplata za najrazličitije oblike betonskih elemenata

  Kada je betonska ploča dovoljno suva za postavljanje poda

  Temeljenje objekata na armirano-betonskoj ploči

  Koliko je bitno pravilno njegovanje betona

  Kako karakteristike agregata utiču na kvalitet betona

  Kako dolazi do segregacije betona29.11.2021. Gradnja


# oplatni vibratori # pervibratori # površinski vibratori # vibrostolovi

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!