Vrste aditiva za beton

Aditivi za beton su proizvodi koji se dodaju betonu kako bi mu se promijenile određene karakteristike. Mogu biti u tečnom i praškastom stanju. Ukoliko se dodaju u tečnom stanju doziraju se prema količini vode dok se u praškastom obliku doziraju prema količini cementa. 

Aditivi se koriste od najranijih početaka upotrebe betona. Stari Rimljani su koristili jaja, životinjsku krv, svinjsku mast i druge aditive kako bi poboljšali konzistentnost i obradljivost betona i maltera. Iskustvo ih je naučilo da ovi dodaci povećavaju kvalitet betona. Od tada su naravno aditivi postajali sve sofisticiraniji i naredniji pa danas imamo aditive koje značajno povećavaju karakteristike betona i njegovu otpornost na agresivna dejstva. Štaviše, u današnjem vremenu se smatra da beton bez aditiva nije beton. 


Vrste aditiva

  • Usporivači vremena vezivanja cementa se koriste kada nam odgovara da proces vezivanja betona traje duže. Ovo je najčešće potrebno kada je mjesto ugradnje daleko od mjesta spravljanja betona, kada se betoniranje vrši po visokim temperaturama, kada se betoniraju velike površine, kada želimo izbjeći dilatacije u betonu, kada su betonski elementi gusto armirani itd. 
  • Ubrzivači vezivanja rade potpuno suprotnu stvar od usporivača jer ubrzavaju proces vezivanja betona. Oni smanjuju vrijeme u okviru kojeg je beton obradljiv ali beton očvršćava ranije. Ovo može biti pogodno prilikom betoniranja u zimskim uslovima ili kada se betoniraju elemeni koji što prije trebaju biti osposobljeni. 
  • Plastifikatori služe za povećanje obradljivosti i poboljšanje ugradljivosti betona. Ugradljivost betona se može poboljšati dodavanjem vode međutim to šteti njegovoj čvrstoći i ugrožava trajnost. Rješenje je dodavanje plastifikatora kojima se bez dodavanja vode postiže bolja ugradljivost i kompaktnost betona. Sa njima se obezbjeđuje dobra zbijenost betonske smješe što pozitivno utiče kvalitet očvrslog betona. 
  • Aeranti su aditivi koji stvaraju ravnomjerno raspoređene mjehuriće vazduha u svježem betonu. Mjehurići vazduha su prečnika manjeg od 0.3 mm i služe sprječavanju kapilarnog penjanja vode u betonu tako što presijecaju kapilare. Najčešće se koriste u kombinaciji sa plastifikatorima koji pomažu da se mjehurići vazduha ne istisnu prilikom ugradnje. Najviše se koriste kod izvođenje infrastrukturnih objekata kao što su putevi, mostovi i aerodromi. 
  • Zaptivači su aditivi koji povećavaju vodonepropustljivost betona. Oni djeluju tako što zaptivaju kapilarne pore u betonu. 
  • Antifrizi su aditivi koji sprječavaju smrzavanje svježeg betona. Djeluju tako što utiču na smanjenje tačke smrzavanja vode. Korišćenjem ovih aditiva omogućava se ugrađivanje betona na temperaturama manjim od 0 °. 
  • Inhibitori korozije su aditivi betona koji utiču na umanjenje korozije čelične armature. 
Crta Pročitajte još

  Primjena vibratora za bolju kompaktnost betona

  Kako povećati hrapavost betonskog poda

  Koliko je bitno pravilno njegovanje betona

  Kako karakteristike agregata utiču na kvalitet betona

  Savjeti za spravljanje betona i betoniranje08.12.2021. Gradnja


# aditivi za beton # aeranti # antifrizi # inhibitori korozije # plastifikatori # ubrzivači # usporivači

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!