Karakteristike svjetlosti i optičke osobine materijala

Svjetlost u velikoj mjeri utiče na to kako doživljavamo prostor. Zbog toga je kontrolisanje svjetlosti i njeno iskorišćavanje veoma bitno prilikom koncipiranja određenog prostora.


Nauka koja proučava osobine i prirodu svjetlosti naziva se optika. Svjetlost ima elektromagnetnu prirodu i predstavlja longitudinalni talas koji se prostire u svim pravcima kroz materijalnu sredinu. Svjetlost koja je vidljiva za ljudsko oko ima talasne dužine od 370 nanometara do 800 nanometara. Elektromagnetgni talasi koji imaju talasne dužine manje od 370 nanometara se nazivaju ultraljubičasti zraci, a talasi koji imaju dužine veće od 800 nanometara su infracrveni zraci. 

Mjerenje svjetlosti

  • Svjetlosni fluks predstavlja količinu svjetlosti koja dolazi iz nekog svjetlosnog izvora tj. svjetlosnu snagu. Jedinica za svjetlosni fluks je lumen.
  • Jačina svjetlosti predstavlja mjeru koja uzima u obzir svjetlosni fluks i pokrivni ugao. Dobija se kao količnik svjetlosnog fluksa i pokrivnog ugla. Spot sijalica i obična sijalica koje emituju isti svjetlosni fluks od 1000 lumena neće imati iste svjetlosne jačine. Razlog je to što je spot lampa ima manji pokrivni ugao. Jedinica za jačinu svjetlosti je kandela. 
  • Osvjetljenost predstavlja mjeru koja određuje količinu svjetlosti koja pada na određenu površinu. Spot sijalica od 1000 lumena će imati mnogo veći osvjetljaj od obične sijalice od 1000 lumena jer je usmjerena na mnogo manju površinu. Jedinica za osvjetljaj je luks. 

Optičke osobine materijala

Optičke osobine materijala podrazumijevaju sve karakteristike ponašanja materijala u odnosu na vidljivu svjetlost:

  • Propustljivost materijala na svjetlost je svojstvo materijala da kroz svoju masu propušti dio svjetlosti koja pada na njegovu površinu. Prema zakonu o održanju energije, ukupni svjetlosni fluks jednak je zbiru odbijene, propuštene i apsorbovane svjetlosti. Ova karakteristika je posebno značajna u arhitekturi jer omogućava obezbjeđivanje svjetlosnog komfora izborom odgovarajućih materijala te propuštanjem potrebne količine svjetlosti. Materijali se mogu podijeliti na providne, prozračne i neprozirne. Providni materijali obezbjeđuju najveću transmisiju svjetlosti i kroz njih se može jasno vidjeti. Prozračni materijali obezbjeđuju različite stepene transmisije svjetlosti ali se kroz njih ne može jasno vidjeti. Neprozirni materijali ne dopuštaju svjetlosti da prođe kroz njihovu masu već je u cjelosti reflektuju ili apsorbuju.
  • Odbijanje svjetlosti je svojstvo materijala koje opisuje stepen odbijanja svjetlosti od njegove površine. Materijali mogu u manjoj ili većoj mjeri odbijati svjetlost pa je potrebno poznavati ovu karakteristiku materijala jer reflektovana svjetlost ima udio u ukupnoj svjetlosti koja obezbjeđuje svjetlostni komfor. Na refleksiju materijala utiče boja materijala. Refleksija takođe može biti selektivna kada materijal reflektuje samo jedan dio zračenja iz spektra vidljive svjetlosti.
  • Prelamanje svjetlosti predstavlja osobinu materijala da se na dodiru dvije sredine različitih optičkih gustina mijenja pravac svjetlosti. 

Prirodna dnevna svjetlost

Prirodna dnevna svjetlost potiče od sunca i predstavlja kombinaciju direktnie i indirektne svjetlosti. Ona ima pozitivne psihološke efekte i njenim ulaskom u prostoriju dobija se toplota. Dnevno osvjetljenje umanjuje potrebu za korišćenjem vještačkog osvjetljenja. Dnevna svjetlost je takođe značajna za uštedu energije, a ima i dekorativnu ulogu. 


Prilikom projektovanja objekta treba voditi računa o poziciji prozora u odnosu na strane svijeta, visini i površini prozora, unutrašnjim bojama itd. Kako bi se zadovoljio svjetlosni komfor zaključeno je da dubina prostorije ne bi trebala biti veća od 2.5 puta visine prozora kao i da prozori postavljeni visoko na zidu obezbjeđuju najbolje prodiranje svjetlosti u objekat. Reflektovanjem direktne svjetlosti od plafona se smanjuje blještavost i obezbjeđuje efikasna dubina prodiranja prirodne svjetlosti. 

Crta Pročitajte još

  Nagradjena crkvena kapela od zlatnog betona i prirodne svjetlosti

  Stan u podrumu obasjan prirodnom svjetlošću

  Staklene prizme za više svjetlosti

  U slavu pobjede svjetlosti nad mrakom

  Lampa koja emituje dnevnu svjetlost

  Sistemi prirodnog osvjetljavanja objekta

  Kako da na jednostavan način unesete svjetlost u mračne prostorije15.12.2021. Gradnja


# #prirodnasvjetlost # jačina svjetlosti # osvijetljenost # svjetlosni fluks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!