Azil za napuštene životinje u Baru

Izgradnja azila za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom će se realizovati po revidovanom Glavnom projektu koji je izradila firma „Basketing“ d.o.o. Bar.

Glavni projekat arhitekture/Basketing

Lokacija se nalazi na samoj granici barske i budvanske opštine u neposrednoj blizini magistralnog puta. Udaljenost lokacije od centra Bara je cca 12 km. U blizini lokacije ne postoje stambeni i poslovni objekti, što je pozitivno s aspekta pravilnika gdje se navodi da je poželjno da sklonište bude udaljeno od naseljenih mjesta.


Posebna pažnja je usmjene na planiranje priključka na magistralni put s obzirom na specifičan položaj parcele u odnosu na magistralni put. Parkiranje je predviđeno unutar lokacije i to 5 PM I jedno PM za osobe smanjene pokretljivosti. Parking prostor je pokriven zelenim raster kockama.

Glavni projekat arhitekture/Basketing

Objekat ima jednostavan oblik podređen glavnim funkcionalnim zahtjevima i zahtjevu da se na postojeće prirodno okruženje što manje utiče. Glavni ulaz se nalazi na južnoj strani. Objekat je udaljen 15 metara od ivice saobraćajnice što dopušta uređenje zelenog ostrva blago izdignutog u odnosu na saobraćajnicu. 

Glavni projekat arhitekture/Basketing

Pristupni plato sa velikom nastrešnicom ima dvojnu funkcije: to je glavni ulaz u objekat a i ujedno je to mjesto za dezinfekcioni punkt za sintersko vozilo. To je betonski plato koji ima kontrolisano prikupljanje otpadnih voda. Na tom mjestu se zaustavlje kolski saobraćaj na lokaciji. Unutar parcele planirane su uređene pječšačke površine, koje jasno povezuju pravce kretanja kako posjetilaca, tako i zaposlenih u objektu. Formiran je spoljni prsten, pješačka komunikacija kojom su uvezani svi objekti.

Glavni projekat arhitekture/Basketing

U okviru parcele je predviđen prostor za istrčavanje pasa, odnosno boravak pasa na otvorenoj površini od 1000m2 kao i prostor za grobnu jamu.

Glavni projekat arhitekture/Basketing

Objekti su formirani oko arijuma koji je projektovana kao svojevrsna arhitektonska promenada. Atrijumu su okrenute funkcije koje su po prirodi više okrenute javnosti. Unutar atrijuma predviđena je uređena zelena površina koja bi mogla da primi manje vaspitne grupe (predškolkog ili školskog uzrasta) u cilju upoznavanja sa načinom rada ovog objekta kao i pojedince koji su zainteresovani za udomljavanje životinja.

Glavni projekat arhitekture/Basketing

Projektovane su i parkovske klupe koje su pogodne za održavanje ovakve obuke. Stablima gorke narandže povezan je ambijent sa Centralnim atrijumom naglašavajući tako značaj i karakter institucie, predstavljajući prostor koji može lako da se transformiše i u izložbeni, edukativni ili prostor za rekreaciju, zavisno od trenutne potrebe institucije.

Glavni projekat arhitekture/Basketing


16.12.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!