Uprava javnih radova uspješno završava godinu-primopredaja 4 projekta

𝗨𝗽𝗿𝗮𝘃𝗮 𝗷𝗮𝘃𝗻𝗶𝗵 𝗿𝗮𝗱𝗼𝘃𝗮, uprkos svim izazovima koje je sa sobom donijela epidemiološka situacija u našoj zemlji, uspješno privodi kraju 2021. godinu.


Projekat Izgradnje objekta nacionalne “Kuće maslina” u Baru uspješno je realizovan i svi ugovoreni radovi su završeni. Radove je izvodilo preduzeće “Bombeton” d.o.o. iz Cetinja, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 1.043.077,49 €. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršilo je preduzeće „Nik com” d.o.o. iz Podgorice, a ugovorena vrijednost usluge iznosi 49.600,00€. Objekat ima sljedeće sadržaje: proizvodnja maslinovog ulja kapaciteta prerade maslina do 500kg/h, sa procesom skladištenja i pakovanja do finalnog proizvoda, prostor za degustaciju i prodaju proizvoda kao i prostor za edukaciju i administraciju.

Kuća maslina u Baru unaprijediće uslove za rad crnogorskih maslinara. Savremeni objekat biće atraktivan i za posjetioce, čime će postati dio turističke i kulturne ponude Bara i Crne Gore. Kuća maslina će ujedno biti središte raznih manifestacija, među kojima i tradicionalne Maslinijade.

U 2021. godini završeni su i radovi na projektu Izgradnja dječijeg vrtića i jaslica u Bloku VI u Podgorici. Izgradnja vrtića se finansirala iz kredita CEB-a (Banka za razvoj savjeta Evrope), dok je obaveza države plaćanje pdv-a. Izvođač radova je “Eurozox” doo Danilovgrad, a ugovorena vrijednost radova iznosi 2.062.680,12 €. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršilo je preduzeće “Urbi.pro” doo Podgorica, a ugovorena vrijednost usluga iznosi 59.500,00€.

Objekat je ukupne bruto površine 1.568 m² i spratnosti: suteren, prizemlje i jedan sprat i planiran je za boravak 215 djece. Sve prostorije su prirodno ventilisane, zeleni krov sprečava pregrijavanje objekta u toplijem dijelu godine, a u hladnom periodu gubitak toplote, dok solarni paneli omogućavaju iskorišćavanje sunčeve energije za zagrijavanje. Objekat je pristupačan osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom. Završetkom ovog projekta Podgorica će postati bogatija za još jednu modernu, obrazovno- vaspitnu ustanovu.

I Opština Pljevlja će, zahvaljujući realizaciji projekta Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Pljevljima, dobiti novu vaspitno obrazovnu ustanovu, Radove je izvodilo preduzeće “Tehno gradnja“ iz Pljevalja, a ugovorena vrijednost radova sa opremanjem objekta iznosi 1.048.956,20 €. Stručni nadzor nad građenjem objekta vršio je “Urbi.pro” iz Podgorice, a ugovorena vrijednost usluge iznosi 29.500,00 €.


Objekat se sastoji od dvije etaže - suterena i sprata, ukupne bruto površine oko 500 m² .


U okviru objekta predviđene su 4 prostorije planirane za boravak 67 djece. Tri dnevna boravka su namijenjena potrebama vrtića i jedan za potrebe jaslica.


U skladu sa zakonskom procedurom, sredinom decembra 2021. godine, od strane stručnog nadzora završen je konačni izvještaj sa izjavom da je objekat podoban za upotrebu.

Uprava javnih radova uspješno je privela kraju realizaciju projekta Sanacija enterijera Arhiepiskopske palate u Baru. Ugovor o građenju je zaključen 06.03.2020. godine sa preduzećem “Bombeton” doo iz Cetinja, a vrijednost ugovora iznosila je 91.499,99 €. Ugovor o vršenju stručnog nadzora je zaključen 17.07.2020. godine, sa preduzećem “Enforma” iz Kotora, a vrijednost ovog ugovora iznosila je 4.500 €. Konzervatorskim projektom je definisano da objekat Arhiepiskopske palate, ukupne kvadrature od 262,49 m2, ima buduću namjenu kao Arheološki muzej, te je u istom i na prizemlju i na spratu planiran izložbeni prostor.


Izvor: Uprava javnih radova


28.12.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!