Šta je armaturni vibrator i kada se koristi

Armaturni vibrator je uređaj koji se fiksira na armaturnu šipku i pretvara je u instrument za vibriranje koji poboljšava kompaktnost betona. Uređaj je specijalno napravljen za vibriranje betona onda kada to nije moguće uraditi sa ostalim vrstama vibratora za beton. Takav je slučaj kod betonskih elemenata sa veoma gustom armaturom ili kod armiranja zidova od opeke ili betonskih blokova. 

Uređaj je veoma praktičan i lak za upotrebu. Sam uređaj ne dolazi u kontakt sa betonom pa je postupak čistiji nego je to slučaj sa najčešće korišćenim pervibratorima. Takođe omogućava brže sabijanje betona. Po jednoj armaturnoj šipki dovoljno je vibrirati 5-7 sekundi. 

Primjena armaturnog vibratora je posebno pogodna kod armiranih zidova od betonskih blokova. Naime, beton brže očvršćava kada se ugrađuje unutar šupljine betonskih blokova jer oni brzo upijaju vodu iz smješe. Zbog toga je veoma bitno da se vibriranje betona izvrši što prije i što efikasnije. Najpogodniji nači vibriranja u ovom slučaju je korišćenje armaturnih vibratora. 

Armaturni vibrator je takođe pogodan za armiranje gusto armiranih zidova. Kada se koristi pervibrator i kada se vibratorska igla uroni između dva sloja armature, gusto armirani slojevi sprječavaju dopiranje vibracija do betona koji se nalazi između armature i oplate. Ovo može da dovede do nedovoljno kompaktnog sloja betona koji bi trebao da služi kao zaštita armaturi. Korišćenjem armaturnog vibratora sabijanje betona se vrši ravnomjerno sa obije strane armature. 

Prednosti armaturnog vibratora

  • Lak je za korišćenje i brzo se montira na armaturnu šipku
  • Potreban je manji utrošak radnih sati za vibriranje betona
  • Postupak je mnogo čistiji nego je to slučaj kada se koristi pervibrator
  • Omogućava vibriranje betona u uslovima veoma guste armature

Mana armaturnog vibratora je to što unoseći vibracije u armaturnu šipku može olabaviti vezu između podužne i poprečne armature (uzengije). Ovo može dovesti do pomjeranja uzengija i veoma štetnog uticaja na nosivost betonskog elementa. 

Crta Pročitajte još

  Primjena vibratora za bolju kompaktnost betona19.01.2022. Gradnja


# armaturni vibrator # beton # vibro-kompakcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!