Uređenje fasada objekata Kulturnog centra u Baru


Otpočela obnova fasada na objektima Kulturnog centra u Baru.

Opština Bar

Opština Bar otpočela je radove na uređenju fasada objekata Kulturnog centra. U narednom period biće obnovljene fasade na Domu kulture, Domu revolucije, Galeriji i Malom dvorcu, reprezentativnim objektima od veliko značaja za lokalnu kulturu u okvir kojih se nalazi gradska biblioteka, bioskop, pozorišna scena, galerijski prostor, istorijske postavke, arhiv i druge važne jedinice.

Opština Bar

Ovo je ujedno i prva temeljna obnova fasada ovih objekata od kada su izgrađeni do danas. Ovi objekti su svojom jedinstvenom arhitekturom, karakterističnom za Bar, postali i prepoznatljiv simbol grada u čije su postojanje trajno ugrađeni.

Opština Bar

Završetkom obnove fasada koja bi trebala da bude završena u roku od 13 dana na Domu revolucije, odnosno 41 dana na Domu kulture, ovi objekti će ponovo dobiti svoj puni sjaj i iskazati punu ljepotu svoje arhitekture. Ukupna vrijednost ovog projekta koji se finansira iz Budžeta Opštine Bar iznosi oko 55.000 eura .


Optina Bar


19.01.2022. Gradnja


# arhitektura # Bar # fasada # kultura

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!