Šta je furnir i kako se proizvodi

Furnir je materijal koji se izrađuje od drveta, a proizvodi se u obliku tankih listova. Listovi se dobijaju procesom sječenja ili ljuštenja debla drveta. Furnir se koristi za dekorativno oblaganje različitih kompozitnih proizvoda kao što su iverica, medijapan, šperploča, a često se sa njim oblaže i drvo. Oblaganje furnirom se vrši lijepljenjem. 

Postoji više razloga zbog kojih se furnir koristi mada je najznačajnija ekonomska isplativost. Korišćenje furnira u kombinaciji sa relativno jeftinijim kompozitnim drvenima materijalima (iverica, medijapan, šperploča...) mnogo je isplativije od korišćenja punog drveta. Postoji više načina proizvodnje furnira pri čemu svaki način daje različitu teksturu gotovog proizvoda. 

Površinsko rezanje debla

Površinsko rezanje je najpopularnija metoda rezanja furnira. Prema njoj se deblo drveta sječe u paralelnim ravnima, od polovine prema krajevima. Ovakav način rezanja proizvodi listove furnira sa karakterističnom teksturom koju formiraju godovi. Vidi se da godovi po sredini formiraju nepravilne trouglaste strukture dok su prema krajevima paralelni. 

Foto: archtoolbox.com

Rezanje četvrtina debla

Kod ovog načina rezanja deblo se dijeli na četvrtine kako bi se one posebno tretirale. Ovakvo rezanje proizvodi teksturu paralelnih godova po dužini lista furnira. Kod određenih vrsta drveća kao što su hrast i javor, javlja se sekundarna tekstura u vidu fleka. Sekundarnu teksturu mnogi dizajneri smatraju privlačnom. Ovakav način rezanja je skuplji od površinskog rezanja debla. 

Foto: archtoolbox.com

Rezanje četvrtina debla sa radijusom

I ova metoda podrazumijeva dijeljenje debla na četvrtine pri čemu se rezanje vrši pod određenim radijusom. Ovakav način rezanja daje takođe teksturu koja se sastoji od paralelnih godova, s tim što se smanjuje vidljivost sekundarne teksture u obliku fleka. 

Foto: archtoolbox.com

Rotaciono rezanje debla (struganje)

Kod ove metode deblo se postavlja na strug i vrši se ljuštenje listova furnira. Ovakav način pravljenja furnira kreira nasumičnu teksturu koja se razlikuje od lista do lista. Ovo nije pogodno kada različite listove furnira treba uklopiti pa se zbog toga ovaj način proizvodnje rijetko primjenjuje. 

Foto: archtoolbox.com

Crta Pročitajte još

  Razlika između iverice, šper ploče, OSB ploče i medijapana

  Iverica - šta je, kako se pravi, kako izgleda i gdje se koristi

  Šta je lijepljena furnir drvna gradja

  Drvo kao građevinski materijal07.02.2022. Gradnja


# furnir

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!