Saniranje pukotina u betonskim zidovima injektiranjem epoksidne smole

Injektiranje zidova epoksidnim smolama je tehnika koja se koristi kako bi se sanirale pukotine koje mogu narušiti nosivost zida. To je jedna od najsavremenijih i najnaprednijih tehnika koja omogućava saniranje ispucalih betonskih konstrukcija. Injektiranje epoksidnim smolama bi se trebalo vršiti onda kada se završilo formiranje pukotina. Injektiranje ne treba raditi kod pukotina koje su aktivne tj. onda kada se očekuje njihovo širenje. 

Procedura injektiranja se sastoji od tri faze: priprema betonske površine, instalacija mlaznica i injektiranje epoksidne smole. 


Priprema betonske površine

 • Površinu oko linije pukotine bi trebalo očistiti od svih nečistoća, masnoće i ostalih čestica koje bi prionjivost epoksidne smole.
 • Za čišćenje se može koristiti čelična četka ili voda pod pritiskom.
 • Nakon čišćenja, površinu je potrebno ostaviti da se osuši.
 • Za čišćenje ne bi trebalo koristiti mehaničke alate.

Instalacija mlaznica

 • Mlaznice služe kao ulazna tačka epoksidnim smolama i uklanjaju potrebu za bušenjem.
 • Postavljaju se na svakih 20cm duž pukotine.
 • Nakon što se postavi mlaznica, površina pukotine se zaptiva epoksidnim gitom.
 • Epoksidnom gitu treba 30 minuta kako bi se osušio. 

Injektiranje epoksidnom smolom

 • Kod vertikalnih pukotina uvijek treba početi od najniže mlaznice i ići prema mlaznicama koje su visočije.
 • Kod horizontalnih pukotina potrebno je početi od dijela na kojem je pukotina najšira.
 • Punjenje mlaznice se vrši sve dok iz sljedeće mlaznice ne počne da izlazi smola ili dok više nije moguće nanijeti pritisak.
 • Nakon punjenja prve mlaznice prelazi se na sljedeću, a prva se zatvara kapicom. Isti postupak se ponavlja do kraja.
 • Punjenje mlaznica se treba vršiti ujednačenim umjerenim pritiskom.
 • Mlaznice se uklanjaju sljedećeg dana nakon čega se može ukloniti i epoksidni git i po potrebi ponovo malterisati površina zida. 
Crta Pročitajte još

  Malterisanje zidova - Postupak, vrste i utrošak materijala09.03.2022. Gradnja


# beton # epoksidna smola

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!