Šta su to ekološki prihvatljivi materijali

Danas se sve više ljudi, najčešće prilikom renoviranja svojih kuća, odlučuje za korišćenje ekološki prihvatljivih materijala.

Ekološki prihvatljiv materijal je materijal koji povećava efikasnost tj. smanjuje potrošnju energije i povoljno utiče na čovjeka i okruženje.

Postoje mnogo tipova materijala koji mogu biti ekološki prihvatljivi, od temelja, preko izolacije pa sve do završnih obrada zidova i podova.

inventorsdigest.com

Zbog čega postoji potreba za ekološki prihvatljivim materijalima?


  • Konstantan rast građevinske industrije koja zavisi od resursa kojih ima u ograničenim količinama
  • Proizvodnja tradicionalnih građevinskih materijala ima nepopravljiv uticaj na životnu sredinu
  • Korišćenje ekoloških materijala je jedini put do ekološke zgrade.


Šta je to ekološki prihvatljiv materijal?

Rječnik ga opisuje kao proizvod koji je napravljen tako da učini najmanju moguću štetu po životnu sredinu. Američka EPA (Environmental Protection Agency) ga definiše kao proizvod ili uslugu koja ima manji ili smanjen štetan uticaj na čovjekovo zdravlje i životnu sredinu u odnosu na konkurentski proizvod ili uslugu namijenjene istoj svrsi.

Makaan.com

Karakteristike ekološki prihvatljivih materijala


Obnovljiv izvor

Materijal koji se konstantno može obnavljati kao npr. drvo koje se može dobijati iz sertifikovanih šuma. Obnovljiv izvor se takođe može odnositi na otpad koji se može reciklirati.


Mala količina zarobljena energija

Ovo se odnosi na količinu energije koja je potrebna za proizvodnju materijala, zajedno sa transportom na gradilište. Aluminijum i čelik imaju veću zarobljenu energiju nego npr. drvo, za čiju je proizvodnju potrebno relativno malo energije.


Smanjeno zagadjivanje sredine

Ekološki prihvatljivi materijali imaju manju emisiju štetnih materija. Takodje se neki ekološki materijali prave od recikliranog otpada koje bi u suprotnom zagađivalo zemlju ili vodu.


Efikasnost

Efikasnost materijala se može mjeriti kroz smanjenu potrošnju kada se npr. korišćenjem lakših materijala značajno smanjuje težina konstrukcije. Efikasni materijali su i oni koji su izdržljivi, imaju dug rok trajanja ili zahtijevaju veoma malo održavanja. Uredjaji koji troše malo električne energije ili sistemi koji troše malo vode se takodje mogu smatrati ekološki prihvatljivim proizvodima.


Mogućnost reciklaže

Jedna od veoma bitnih karakteristika ekološki prihvatljivih materijala je njihova sposobnost recikliranja.


Biorazgradivost

Biorazgradivost materijala je osobina materijala da se lako i brzo razgradi u prirodi. Jedan od najboljih primjera za ovo je drvo.

Crta Pročitajte još

  Kompozitni cementni materijal koji generiše električnu energiju

  Armatura od industrijske konoplje kao nekorozivna alternativa čeličnoj armaturi

  Armatura od industrijske konoplje kao nekorozivna alternativa čeličnoj armaturi04.06.2019. Gradnja


# ekološki materijali # energetska efikasnost # održiva gradnja # održivi razvoj # održivost # reciklaža # zelena gradnja

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!