Obnovljivi izvori energije na gradilištima

Upotreba obnovljive energije za funkcionisanje gradilišta je efikasan način smanjenja emisije gasaova staklene bašte. Gradilišta su odgovorna za veliku količinu oslobođenog ugljen-dioksida zbog toga što se na njima koristi teška mašinerija koja uglavnom troši neobnovljiva goriva. 


Brzi razvoj gradilišta u urbanim jezgrima i sve strožiji zakoni koji se tiču smanjenja emisije štetnih gasova su doveli do toga da se investitori i izvođači okreću obnovljivim izvorima energije. Tehnološki napredak čini obnovljive izvore energije sve dostupnijim pa je samo pitanje vremena kada će se grdilišta u potpunosti napajati od energije dobijene od sunca, vjetra, vode ili hidrogena. 

Solarna energija

Sunce je neiscrpni izvor energije koji može biti iskorišen za napajanje gradilišta. Proizvođač građevinskih mašina Volvo već proizvodi utovarivače i bagere koje pokreće solarna energija. Korišćenje ovih mašina može značajno uticati na smanjenje emisije štetnih gasova jer one troše mnogo energije.


Još jedan način upotrebe solarne energije je korišćenje solarne rasvjete koja se može koristiti za osvjetljenje gradilišta. Solarna rasvjeta je, osim što je održivo rješenje, ekonomičnije rješenje od klasične rasvjete. 

Energija vjetra

Energija vjetra je još jedna vrsta obnovljive vrste energije koja se može koristiti za pokretanje gradilišta koja nisu prikačena na mrežu. Umjesto korišćenja generatora koji koriste neobnovljiva goriva, građevinske kompanije mogu napraviti mini vjetroelektranu koja može obezbijediti potrebnu energiju.  

Hidroenergija

Hidroelektrane su jadan od najvećih izvora energije na svjetskom nivou. Od svih obnovljivih izvora energije, hidroelektrane proizvode najviše energije, čak 71%. Ova vrsta energije nije uvijek praktično primjenjiva za gradilišta jer mogućnost primjene zavisi od lokacije gradilišta. Ukoliko je gradilište u blizinu hidroelektrane moguće je obezbijediti energiju koja bi bila zamjena za energiju dobijenu od generatora.

Baterije sa hidrogenskim ćelijama

Baterije sa hidrogenskim ćelijama predstavljaju obnovljivi izvor energije koji se sve više koristi. One su pokretne i zbog toga su veoma dobro rješenje za gradilišta koja su privremenog karaktera. Kompanija Siemens Energy je razvila sistem baterija sa hidrogenskim ćelijama specijalno dizajniranim za gradilišta. Kompanija Hyundai do 2023. planira da proizvede bager koji bi pokretale baterije sa hidrogenskim ćelijama. 

Crta Pročitajte još

  Gradjevinske mašine27.03.2022. Gradnja


# gradilište # obnovljivi izvor energije

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!