Novi hotel kategorije 5 zvjezidica u Budvi

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LXXVI

U Budvi, u okviru bloka 26a (DUP-a “Budva Centar” - izmjene dopune), na mjestu sajma i drugih objekata poslovanja i usluga je predviđena izgradnja hotela 5 zvjezdica koji je koncipiran kao dvije kule spratnosti 2G+P+16 i 2G+P+15. Projekat hotela je izradio LXXVI.   

Izvor.: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LXXVI

Objekat hotela je podijeljen na dvije kule nad zajedničkim postamentom pozicionirane na jugozapadu i sjeveroistoku predmetne parcele. Distribucija sadržaja je realizovana na način da se unutar postamenta smještaju društveni sadržaji, administracija, poslovni prostori kao i otvoreni bazen na krovu prizemlja sa platoom sa ležaljkama, organizovani tako da javne gradske komunikacije zadru unutar parcele, uvezujući planiranu strukturu hotela na gradske sadržaje. Ovakvim pristupom projektant insistira na kreiranju prostora koje karakteriše mediteranska ambijentalnost, integrišuću okruženje sa tretiranim zahvatom. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LXXVI

Ističe se da je projektovani gabariti umanjen 1.100m2 u odnosu na dozvoljen što je omogućilo otvaranje strukture prema gradskoj plaži, šetalištu i gradskom tkivu. Odabirom da prvobitni volumen se podijeli na dva - pozicionirana po dijagonali, omogućava se povoljnija osunčanost i otvaranja vizira za smještajne jedinice kao i redukovanje fizičke barijere za objekte bliže glavnoj gradskoj saobraćajnici. U dvije podzemne etaže smješten je garažni prostor, tehničke i servisne prostorije.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LXXVI

Hotel sadrži 358 smještajnih jedinica u vidu hotelskih soba, studio apartmana i apartmana sa ukupnim brojem od 858 gostiju. Sobe su projektovane kao jednokrevetne, površine preko 23m2 i dvokrevetne površine 28m2. Apartmani su projektovani kao studio, jednosobni, dvosobni, trosobni i četvorosobni, površina u skladu sa kategorizacijom za 5 zvjezdica.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LXXVI

Što se tiče materijalizacije, projektantski odabir se svodi na kamen primjenjen na horizontalnim povšinama prilaznog platoa, svim javnim komunikacijama u parteru, pasažu i ka šetalištu. Takođe, veći dio fasade objekta je obložen kamenim pločama. Ostali dio fasade, u vidu balkonskih horizontala i horizontalnih pilastera, je bijele boje. Ističe se ozelenjavanje hotela na nivoima partera, prvog sprata kao i obodom kula. Time se željelo ostvariti klimatska udobnost unutar objekta, slikovitost volumena koja je promjenjiva i slijedi godišnja doba, kao i formiranje vertikalne bašte. Krovovi nad objektom su ravni, različitih tipova pristupačnosti.

Crta Pročitajte još

  Novi hotelski kompleks na Skočidjevojci

  Apart hotel u blizini Svetog Stefana

  Eko hotel na koritu rijeke Tare u Kolašinu29.03.2022. Gradnja


# hotel # kula # lokalni projekti # turistički apartman # turistički kompleks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!