Mjerenje magnitude i intenziteta zemljotresa

Jačina zemljotresa se izražava na dva načina. Jedan metod je baziran na mjerenju oslobođene energije na mjestu nastanka zemljotresa (hipocentar). Drugi metod se bazira na mjerenju intenziteta zemljotresa tj. efekata koje zemljotres ima na površini zemlje. 

Dvije najupotrebljivanije skale koje se danas koriste za određivanje jačine zemljotresa su Rihterova i Merkalijeva skala. 


Rihterova skala

Rihterova skala rangira zemljotrese po veličini oslobođene energije u hipocentru – mjestu nastanka zemljotresa. Ova skala ima 9 stepeni mada su gornja i donja granica otvorene. Skalu je prvi put definisao Čarls Rihter 1935. godine. On je tada prvi put definisao magnitudu koja predstavlja relativnu mjeru oslobođene energije zemljotresa. Relativna jačina zemljotresa predstavlja funkciju maksimalne registrovane amplitude seizmičkog talasa na seizmogramu i epicentralnog rastojanja. 


   
Rihterove   magnitude   
   
Kategorija   
   
Opis   djelovanja   
   
do 2.9   
   
Mikro   
   
Mikropotresi   koji se ne osjećaju.   
   
3.0 –   3.9   
   
manji   
   
Često   se osjete ali ne uzrokuju štetu.   
   
4.0 –   4.9   
   
lagani   
   
Podrhtavanja   se osjećaju u kućama. Oštečćenja su rijetka.   
   
5.0 –   5.9   
   
umjereni   
   
Uzrokuju   štetu na slabijim objektima.    
   
6.0 –   6.9   
   
jaki   
   
Može   izazvati šteta na objektima u krugu od 160 km od epicentra.   
   
7.0 –   7.9   
   
veliki   
   
Uzrokuje   ozbiljnu štetu na velikom području.   
   
8.0 –   9.9   
   
razarajući   
   
Katastrofalni   potres koji uništava većinu objekata u   kugu od nekoliko hiljada kilometara.   
   
10+   
   
epski   
   
Nikada   zabilježen.   

Merkalijeva skala

Merkalijeva skala rangira zemljotrese prema intenzitetu zemljotresa. Intenzitet zemljotresa uzima u obzir stepen površinskih efekata zemljotresa na objekte, tlo i ljude. Skala je opisna i tekstualno izražava efekte zemljotresa na površini zemlje. 


Intenzitet zemljotresa na površini zemlje u velikoj mjeri zavisi od dubine hipocentra. Zemljotres sa istom magnitudom će se slabije osjetiti na površini ukoliko je hipocentar zemljotresa na većoj dubini. 


   
Stepen   
   
Opis efekta   
   
Maksimalno ubrzanje (m/s2)   
   
I   
   
Registruju ga samo seizmografi   
   
< 0.0025   
   
II   
   
Reaguju samo vrlo osjetljive osobe u mirovanju   
   
0.0025 – 0.005   
   
III   
   
Osjete ga ljudi u unutrašnjosti zgrada   
   
0.005 – 0.010   
   
IV   
   
U kućama ga osjeti veći dio stanovništva, a na   otvorenom samo pojedinci. Posuđe i prozori zveckaju. Pojedinci se bude iz   sna.   
   
0.010 – 0.025   
   
V   
   
Osjete ga mnogi i na otvorenom prostoru.   Predmeti koji slobodno vise, zanjišu se. Kod pojedinaca izaziva manju paniku.   
   
0.025 – 0.05   
   
VI   
   
Osjete ga sve osobe i bježe iz kuća. Slike   padaju sa zidova. Na slabijim zgradama nastaju manja oštećenja.   
   
0.05 – 0.10   
   
VII   
   
Nastaju rušenja i razaranja uz znatne štete na   namještaju u stanovima. Oštećenja se javljaju i na kvalitetnijim kućama. Ruše   se dimnjaci na kućama, padaju crijepovi.   
   
0.10 – 0.25   
   
VIII   
   
Javlja se oštećenja na oko 25% kuća, neke   slabije se ruše. U vlažnom tlu i padinama javljaju se manje pukotine.    
   
0.25 – 0.50   
   
IX   
   
Oko 50% zidanih kuća znatno je oštećeno, mnoge   se ruše, a većina je neupotrebljiva za dalje stanovanje.    
   
0.50 – 1.00   
   
X   
   
Teška oštećenja nastaju na oko 75% zgrada, a   većina njih se ruši. U tlu nastaju pukotine široke do nekoliko cm. Sa padina   se odronjavaju stijene, stvaraju se velika klizišta u tlu.    
   
1.00 – 2.50   
   
XI   
   
Ruše se sve zidane zgrade. U tlu nastaju široke   pukotine iz kojih prodire voda sa   pijeskom i muljem. Javlja se veliko odronjavanje.    
   
2.50 – 5.00   
   
XII   
   
Nijedan vještački objekat ne može opstati. Tlo   i reljef mijenjaju izgled, zatrpavaju se jezera, rijeke mijenjaju korita.    
   
5.00 – 10.0   
Crta Pročitajte još

  Tipovi zemljotresa

  Kuća sa airbag-om otporna na zemljotres

  Pametni uređaj za zaštitu postojećih zgrada od zemljotresa

  Šta znači projektovanje zgrada otpornih na zemljotres06.04.2022. Gradnja


# intenzitet # magnituda # zemljotres

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!