Savitljivi beton koji ima 300 puta veću sposobnost deformacije od tipičnog betona

Victor Li, profesor građevinarstva na Mičigen Univerzitetu, je ranih 90-tih godina  razvio cementni kompozitni materijal poznat kao savitljivi beton ili ECC (Engineered Cementitious Composite). Više od 20 godina nakon toga, istraživači sa državnog Univerziteta u Luizijani su blizu da ovaj izum naprave dostupnim širokim narodnim masama praveći ekonomičan materijal koji ima znatno bolje karakteristike od tradicionalnog betona.

www.lsu.edu

“U poređenju sa tipičnim betonom, savitljivi beton (EEC) ima oko 300 puta veću sposobnost deformacije, dva puta veću čvrstoću na savijanje i veću čvrstoću na pritisak”, kaže Gabriel Arce, vođa razvojnog tima. Cijena savitljivog betona je oko 2,5 puta veća od cijene tipičnog betona. Medjutim, kada se u obzir uzme činjenica da se sa savitljivim betonom trotoari mogu raditi u sloju duplo manje debljine, bez vidljivih spojeva, onda se može reći da je cijena približno ista.

Prva šira primjena savitljivog betona bi se mogla očekivati kod izrade trotoara. Istraživači smatraju da bi trotoari napravljeni od savitljivog betona bili znatno otporniji i trajniji što bi smanjilo troškove popravki i ušteđelo opštinama vrijeme i novac.

Ovaj poboljšani tip savitljivog betona je bio u pripremi godinu dana. Nakon što je Gabriel Arce doktorirao na Univerzitetu u Luizijani, njegov projekat pravljenja široko prihvatljivog savitljivog betona je podržala organizacija Tran-SET, sastavljena od 11 Univerziteta. Naime, cilj organizacije je pronalaženje inovativnih tehnologija, materijala i procesa koji bi bili sredstvo u borbi protiv sve bržeg habanja putne infrastrukture.

www.lsu.edu

Nakon dobijenih sredstava cilj je bio naći odgovarajuće sastojke i njihove proporcije da bi se dobio ekonomičan beton odličnih karakteristika. Tada su ispitivane četiri vrste pijeska, dvije vrste reciklirane gume, pet različitih tipova vlakana i tri vrste pepela koji je proizvod sagorijevanja uglja i može djelimično biti iskorišćen kao zamjena cementa u betonskoj mješavini.

Nakon nalaženja odgovarajuće proporcije materijala tim je došao do betonske mješavine koja omogućava duktilno ponašanje betona. Sledeći korak je pravljenje uzorka dugačkog 70m, kojeg će testirati simulirajući opterećenje od kamiona sa mašinom ATLaS 30. Ova mašina ima sposobnost “pakovanja” višegodišnjeg saobraćajnog opterećenja u samo par mjeseci.

www.lsu.edu

Izvor: www.lsu.edu


10.06.2019. Gradnja


# infrastruktura # inovacija # materijali # savitljivi beton # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!