Stambeni objekat i kondo hotel u Kolašinu

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

U Kolašinu, u zahvatu detaljnog urbanističkog plana „Centar“ Kolašin - izmjene i dopune - Opština Kolašin je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta i kondo hotela čiju projektnu dokumentaciju je izradio Arhitektonski atelje iz Podgorice. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Budući objekat je u formiran u svom nadzemnom dijelu u obliku asimetričnog latiničnog slova “U” spratnosti 2 Po+ P+3+Pk +Tv. Objekat karakteriše izrazito naglašen krov nagiba 60°, sa brojnim viđenicama koje prodiru kroz nj. Projektant, u oblikovnom smislu, razaznaje tri segmenta na objektu i definiše ih kao bazis koji je uvučen u odnosu na korpus koji nosi, materijalizovan u staklu i kamenim oblogama. Prizemlje se završava nadstrešnicom ispod koje su pozicionirani drveni kosi i uspravni nosači. Vertikalni dio korpusa iznad prizemlja projektant tretira i definiše trojako kao igru punog i praznog, isturenog i uvučenog - u smislu masa formiranih isturanjem (termin koji autor koristi) balkona i terasa ispred i iza glavne fasade objekta i uramljivanjem isturenih površina terasa i balkona. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Materijalizacija ovog dijela objekta će biti ostvarena upotrebom lima ili tegole tamnijeg tonaliteta i svjetlijih drvenih obloga. Krovni dio objekta u kom su smješteni potkrovlje sa tavanom projektant smatra i tretira ključnim “estetskim momentom objekta”. Krov je predstavljen kroz dvije glavne krovne ravni nagiba 60° - u dijelu etaže Pk, i 25° - u dijelu tavana do sljemena, koje su prožete sa velikim brojem krovnih viđenica različitih dimenzija. Ovakvim odnosom je efekat masivnosti krova nad gabaritnom osnovom razbijan, kako projektan ističe, “morem” malih krovova

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

U podzemnim etažama je smješteno parkiranje sa tehničkim prostorijama, dok nadzemni dio čine stambene jedinice i hotelski smještaji.

Pošto je objekat okružen sa tri strane saobraćajnicama, postojećom sa juga i novoplaniranim sa zapadne i sjeverne strane, na prostoru između pomenutih saobraćajnica i objekta su projektovana parking mjesta sa pristupnim trotoarima. Sa postojeće južne saobraćajnice u dijelu između objekta i susjednih parcela sa istoka projektovan je kolski pristup unutrašnjem dvorištu kao i garaži.

Od svake saobraćajnica, njih tri, projektovana su i tri ulaza u objekat kojima se pristupa kroz natkriveni prostor oko prizemlja objekta. Pristup objekti je projektovan bez denivelacija i stepenika.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Arhitektonski atelje

Crta Pročitajte još

  Novi poslovni objekat na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića u Podgorici

  Apart hotel u blizini Svetog Stefana

  Turističko naselje Motički Gaj

  Apartmaski objekat „Kolašin 1600“ na Bjelasici15.04.2022. Gradnja


# kondo hotel # lokalni projekti # planina # stambena zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!