Transformacije zgrade studentskog doma iz 80-ih godina u fakultet humanističkih nauka

Fotografija: David Korsa

Arhitektonski studio Kuba & Pilař architekti je bio odabran za renoviranje zgrade kantine i studentskih domova koju je orginalno projektovao arhitekte Karla Pragera, a koja je predstavljala dio nedovršenog univerzitetskog kampusa na obali Vltave u Pragu, u novi Fakultet humanističkih nauka Karlovog univerziteta.

Fotografija: David Korsa

Sama zgrada iz 1980-ih nikada nije u potpunosti korištena kako je predviđeno. Menza, izgrađena zahtjevnom metodom podizanja-ploče sa centralnom kvadratnom dispozicijom, u vrijeme izgradnje imala je neosporan arhitektonski kvalitet. Projekat prenamjene čuva vanjski oblik i proporcije originalne zgrade, međutim, bila je neophodna duboka transformacija da bi se prilagodio novi program. Glavna intervencija je stvaranje izdašne centralne dvorane, osvijetljene odozgo, sa dnevnom svjetlošću koja ulazi između rešetkastog krovnog nosača.

Fotografija: David Korsa

Sala je srce i društveni centar fakulteta koji prostorno povezuje tri sprata zgrade. Ulaz, koji se nalazi na nivou izdignutog platoa, omogućava jednostavno povezivanje svih spratova pomoću dva jednokraka stepeništa različitog oblika. Konzolne galerije duž ivica dvorane omogućavaju pristup prostorijama za seminare, nastavničkim prostorijama i vertikalnim konunikacijama. U najnižem nivou zgrade nalaze se velike zajedničke sale za predavanja, auditorijum, fakultetska biblioteka i dekanat.

Fotografija: David Korsa

Preovlađujući materijali u unutrašnjosti je natur beton u kombinaciji sa finom metalnom plafonskom mrežom, crnim podnim estrihom i bijelim drvenim elementima. Prostorom dominira različito postavljena garnitura za sjedenje u narandžastoj boji brenda Sixinch.

Vanjsko konstruktivno zastakljivanje je projektovano prvenstveno kao efikasna akustična zaštita od buke sa šestotračne obilaznice koja je u neposrednoj blizini objekta. Dvoslojna fasada omogućava prirodnu ventilaciju i reguliše zasjenjenje unutrašnjeg prostora od sunca. Zaobljeni stakleni uglovi su veza sa originalnom arhitekturom.


Prenamjena menze sa dvije višespratnice koje dijele zajedničku osnovu će biti realizovana u narednoj fazi.

nekadašnji izgled

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Fotografija: David Korsa

Crta Pročitajte još

  Graditi vazduhom

  Od popravne ustanove do kampusa prirodnih nauka

  Univerzitet i crkva

  Škola sa odlikom monumentalnosti

  Složena kutija je muzej mehaničke muzike

  Holistička vizija zgrade03.05.2022. Gradnja


# epoksidna smola # fakultet # greda # namještaj # prednapregnuti beton # rekonstrukcija # stepenište

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!