Glineni crijep, proces proizvodnje, prednosti i nedostaci

Glineni crijep je jedan od najupotrebljivanijih materijala koji se koristi za oblaganje krovova. Proizvodi se od gline i ostalih dodataka koje povećavaju njegovu otpornost na spoljašnje uticaje. Prirodna boja crijepa je uglavnom varijanta žute, crvene i sive boje koje su karakteristične za pečenu glinu. Međutim, danas je crijep dostupan u različitim bojama što mu omogućava uklapanje u različite vrste arhitekture. Kvalitetan krovni pokrivač od crijepa je postojan na svim vremenskim uslovima, vodonepropustan, dugotrajan, jednostavan za ugradnju i lak za održavanje. 

Proces proizvodnje glinenog crijepa

Za proizvodnju glinenog crijepa uglavnom se koriste prirodne sirovine: glina, ilovača i voda. Sirovine se iskopavaju na najbližem nalazištu. U kontaktu sa vodom, glina ima veoma finu strukturu dok ilovača ima više zrnastiju strukturu zbog udjela kvarca.


Sirovine se u fabrikama miješaju sa vodom i dodatno obrađuju dok se ne dobije fina zrnasta struktura. Masa se melja na valjcima do zrna veličine ispod 20 mm. Dodatno se u valjkastim drobilicama melje na veličinu zran ispod 0,8 mm. Kada se postigne tražena finoća, masa se oko dvije nedelje ostavlja u posudama za taloženje. 

Glinena masa se nakon taloženja prenosi u vakumske prese gdje se oblikuje u kontinualni komad pri čemu se iz nje istiskuje i posljednji mjehur vazduha. Žičanim rezačem se kontinualni komad reže na pojedinačne crijepove. Pojedninačni polugotovi crijepovi nakon toga idu do druge prese gdje u kalupima dobijaju svoj konačni oblik.


Nakon ovoga crijepovi idu na sušenje gdje se odstranjuje sva zaostala vlaga. Nakon sušenja na crijepove se nanosi premaz za oplemenjivanje. Mašina nanosi fini glineni talog na površinu crijepova. Ovaj talog se tokom pečenja stapa sa samim crijepom i čine jedinstvenu cjelinu.


Posljednja faza proizvodnje je pečenje. Crijepovi se peku u dugačkoj tunelskoj peći na temperaturi većoj od 1000 °C. Ovaj proces traje više sati. Prije pečenja obavezno je prethodno predgrijavanje crijepova. Kada se pečenje završeno, crijepovi se ventilatorima hlade do sobne temperature nakon čega se vrši kontrola kvaliteta. 

Prednosti crijepa


Dug vijek trajanja

Krovni pokrivač od glinenog crijepa ima vijek trajanja od 150 godina. Crijep je materijal na koji vrijeme i vremenske prilike nemaju značajan uticaj.


Otporan je na ekstremne vremenske uslove

Glineni crijep može podnijeti najekstremnije vremenske uslove. On je otporan na ekstremno niske temperature i smrzavanje.


Lak za ugradnju i održavanje

Krov od crijepa ima veoma jednostavnu proceduru ugradnje i relativno ga je lako održavati.


Pogodan je za kose i zakrivljene krovove

Crijepovi mogu biti različitih oblika i imati različite tehnike ugradnje što omogućava njihovo postavljanje kako na kose krovove tako i na razne vrste zakrivljenih krovova. 


Nedostaci crijepa


Nije 100% otporan na vjetar

Iako je otporniji od mnogih drugih krovnih pokrivača, crijep nije u potpunosti otporan na dejstvo vjetra. Jaki vjetar može dovesti do pomjeranja pojedinačnih crijepova ili njihovo opadanje.


Težina

Krovni pokrivač od crijepa ima relativno veliku težinu i predstavlja značajno opterećenje po konstrukciju.


Lomljivost

U hladnim uslovima, glineni crijep postaje lako lomljiv. Crijep je generalno krt materijal, a kada se često izlaže procesima smrzavanja i odmrzavanja postaje još osjetljiviji. 

Crta Pročitajte još

  Prost drveni krov - Komponente i utrošak materijala

  Budućnost pripada glini (ODRŽIVA GRADNJA)

  Ponovna upotreba crijepa za izradu zidova

  Vrtna kuća13.05.2022. Gradnja


# crijep # glina # krov # krovni pokrivač

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!