Šta je redukcija otpada

Redukcija otpada je sve što smanjuje otpad korištenjem prvenstveno manje materijala. Smanjenje otpada može biti jednostavno kao korištenje obje strane lista papira, korištenje keramičkog posuđa umjesto jednokratnih šoljica ili kupovina na veliko umjesto pojedinačno upakovanih predmeta.

Krajnji rezultat stvaranja redukovanog otpada je ušteda novca, očuvanje resursa, smanjenje zagađenja i ušteda prostora na deponiji.

Ideja nije stvaranje otpada, već smanjenje otpada na ili blizu izvora stvaranja (u našim domovima, preduzećima i institucijama). Smanjenje otpada i ponovna upotreba su najbolji načini za preusmjeravanje rastuće količine otpada.

Garth Britzman

Redukcija otpada smanjuje nepotrebnu potrošnju. Smanjenje nepotrebne potrošnje čuva obnovljive i neobnovljive resurse. Redukcijom otpada se čuva energija i smanjuje zagađenje vazduha, tla i vode koje je često uzrokovano proizvodnjom tih materijala i zaliha koji postaju otpad, te transportom na fosilna goriva koji isporučuje tu robu i odvozi je nakon što postane otpad. Redukcijom otpada se smanjuje korištenje deponija i postrojenja za “oporavak” resursa.

Što manje otpada stvaramo, to je manje otpada za odlaganje.

Redukcija otpada i reciklaža nisu isto


Reciklaža je važan dio svake strategije upravljanja otpadom, međutim, najveće koristi za okolinu se postiže smanjenjem izvora ili prevencijom i ponovnom upotrebom otpada. Na primjer: može se smanjiti odlaganje smeća i uštedjeti sirovine ako se prikupe plastične kese za namirnice za reciklažu i ugradimo ih u novi proizvod kao što je plastična građa. Međutim, bolja opcija bi bila da uopšte ne koriste kese, jer se nikakvi prirodni resursi ili energija ne koriste za prvo proizvodnju, a zatim sakupljanje i ponovnu obradu kesa za jednokratnu upotrebu. Korištenje platnene torbe ili vrećice za višekratnu upotrebu imalo bi slične koristi za okolinu jer bi torba/ceger/vreća mogla zamijeniti hiljade kesa za jednokratnu upotrebu tokom svog vijeka trajanja. Svaka organizacija koja preispituje svoju strategiju upravljanja otpadom treba prvo da razmotri načine za smanjenje otpada i ugradnju proizvoda za višekratnu upotrebu kako bi se postigla maksimalna korist za životnu sredinu.

Ar. Arthur Huang

Kako se vježba smanjenje otpada?


Kao što vježbamo većinu novih stvari, preuzimamo jednu po jednu novu strategiju. Kada savladamo jednu strategiju u svom domu, poslu ili instituciji, učimo se novoj.


Smanjenje otpada je najviši prioritet u hijerarhiji efikasnog upravljanja otpadom i opšte je poznato da ima najveće koristi. To je i najizazovnija faza jer uključuje promjene u načinu na koji živimo, radimo i zabavljamo se.

Ideje za početak: kako redukovati količine otpada?

 

 • Štampanje na obe strane papira
 • Čitanje/pretplate na on-line novine
 • Korištenje računa bez papira
 • Korištenje digitalnog jelovnika u kafeterijama
 • Sladoled u kornetima
 • Kupovina predmeta koji se mogu reciklirati
 • Upotreba cegera za višekratnu upotrebu tokom kupovine
 • Izbjegavanje proizvoda s prekomjernom ambalažom
 • Upotreba posuđa za višekratnu upotrebu
 • Ostavite pokošenu travu na travnjaku
 • Kupovina na veliko
 • Izbjegavanje korištenja pakovanja za jednokratnu upotrebu

01.05.2022. Gradnja


# održiva gradnja # održivi razvoj # održivost # otpad

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!