Reciklaža aluminijuma


Recikliranjem jedne aluminijumske limenke štedi se dovoljno energije za pokretanje i rad televizora ili kompjutera u trajanju od tri sata što je ekvivalent od 1,9 litara benzina.


Reciklaža 23 aluminijumske limenke štedi 3,8 litara benzina.

Aluminijumska limenka se vraća na policu prodavnice kao nova, napunjene limenke samo 90 dana nakon sakupljanja, pretapanja, valjanja, proizvodnje i distribucije. Potrošači mogu istu recikliranu aluminijumsku limenku kupiti 4 puta godišnje. 

Aluminijum se može reciklirati iznova i iznova bez narušavanja njegovog kvaliteta.


01.05.2022. Gradnja


# aluminijum # održivi razvoj # održivost # reciklaža

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!