Recikliranje plastike

Reciklaža jedne tone plastike štedi ekvivalent od 450 litara nafte. 

Do 2050. gotovo sve vrste morskih ptica na planeti će jesti plastiku.

U svijetu se svake minute proda gotovo milion plastičnih boca pića.

Procjene koliko dugo plastika traje kreću se od 450 godina do zauvijek.

Najveće tržište plastike danas su pakovanja za proizvode. Takav otpad sada čini gotovo polovinu cjelokupnog plastičnog otpada koji se stvara u svijetu – većina se nikada ne reciklira.


02.05.2022. Gradnja


# održivost # plastika # reciklirana plastika

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!