Asfaltne dilatacije kod mostova

Asfaltna dilatacije je vrsta dilatacije kod mostova čija je primarna funkcija apsorbovanje pomjeranja koja se javljaju usljed temperaturnih promjena. Predstavlja jednostavni oblik dilatacije koji se koristi kada su očekivana pomjeranja manja od 50 mm. Koriste se kod mostova sa armirano-betonskom kolovoznom konstrukcijom. Asfaltna dilatacije se sastoji od bitumenskog polimernog veziva sa povećanim elastičnim osobinama i kamenog agregata. 

Prednosti asfaltne dilatacije

  • Obezbjeđuje fleksibilnost u svim pravcima
  • Dugotrajna je i vodonepropustna
  • Završni sloj dilatacije je gladak i ne proizvodi buku
  • Prilagodljiva je svim vrstama ivičnjaka i instalacijama koje se pružaju duž mosta
  • Može se izraditi na novim i postojećim mostovima
  • Ne zahtijeva održavanje jer nema mehaničkih djelova
  • Ekonomična je


Postupak uzrade dilatacije


1. Čišćenje dilatacije od svih nečistoća 

2. Kompletna površina dilatacije se premazuje prajmerom koji služi za obezbjeđivanje prionjivosti smješe. 


3. Postavlja se pričvrsna čelična traka. 


4. Površina premazana prijmerom se zagrijava i premazuje bitumenskim polimernim vezivom nakon čega se posipa kamenim agregatom. 


5. Vrši se kompakcija kamenog agregata. 


6. Agregat se zaliva sa bitumenskim polimernim vezivom i postupak se ponavlja sve do 1 cm ispod nivoa asfalta.

7. U posljednjem sloju se koristi sitniji agregat kako bi se dobilo gladak završni sloj. 

Crta Pročitajte još

  Kablovski mostovi (razlika u odnosu na viseće mostove)

  Kako se mostovi dijele po tipu noseće konstrukcije

  Plutajući mostovi, proizvod vojnog inženjerstva20.06.2022. Gradnja


# asfalt # bitumen # dilatacija # most

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!