Izolacija od trave, ekološka alternativa za poboljšanje energetske efikasnosti objekata

Izbor materijala koji se koriste prilikom gradnje objekata ima veliki uticaj na životnu sredinu. Veoma često proces proizvodnje građevinskih materijala zahtijeva značajan utrošak energije, a uglavnom se tokom procesa oslobađaju toksini i razni zagađivači vazduha.


Izolacija napravljena od trave, koja se kao resurs nalazi svuda oko nas, ne iziskuje velike troškove proizvodnje i ne dolazi do ispuštanja toksina i zagađivača. Za proizvodnju jednog kilograma izolacije od trave je potrebno 8 – 12 MJ dok je za neke komercijalne izolacije potrebno čak deset puta više energije. 

Izolacije od trave se može proizvoditi tokom čitave godine od različitih vrsta trava. Pruža odličnu toplotnu zaštitu, veoma dobru zvučnu izolaciju, a takođe ima moć apsorpcije zvuka u velikom opsegu frekvencija. 


Proizvodnja izolacije od trave

Za proizvodnju izolacije koriste sa samo vlakna trave dok se ostatak koristi ili za proizvodnju biogasa ili kao hrana za životinje. Ovaj proces se naziva rafinerija trave i omogužava iskorišćavanje svih komponenti što ga čini održivim procesom koji ne šteti životnoj sredini.


Neizbježno je da se tokom proizvodnje izolacije troši energija i oslobađa određena količina ugljen-dioksida. Po jednom kilogramu proizvedene izolacije potroši se od 0.4 do 0.6 kg ugljen-dioksida. Međutim, tokom svog rasta ta ista količina trave apsorbuje značajno veću količinu ugljen-dioksida. Količina trave od koje se dobije 1 kg izolacije tokom svog rasta apsorbuje oko 1.32 kg ugljen-dioksida. Ovo znači da je emisija ugljen-dioksida pri proizvodnji ove izlacije negativna. 


Termička zaštita

Koeficijent toplotne provodljivosti (λ) izolacije od trave se kreće od 0.034 W/m °C do 0.038 W/m °C. Ove vrijednosti koeficijenta toplotne provodljivosti važe za izolacije sa gustinom 30-80 kg/m3. Za poređenje, koeficijent toplotne provodljivosti (λ) staklene vune se kreće od 0.032 W/m °C do 0.045 W/m °C, a koeficijent toplotne provodljivosti (λ) kamene vune se kreće od 0.035 W/m °C do 0.040.   Prednost izolacije od trave je to što promjena vlažnosti vazduha veoma malo utiče na njenu termičku zaštitu. 


Zaštita u toku ljetnjih dana

Efikasnost izolacije u toku ljetnjih dana je sve značajnija jer troškovi klimatizacije postaju sve skuplji zbog povećanja cijene električne energije. Efikasnost izolacije tokom ljetnjih dana se opisuje specifičnim toplotnim kapacitetom (c). Ova vrijednost predstavlja količinu toplote potrebnu da se jednom kilogramu nekog materijala podigne temperatura za 1 °C. Kod izolacije od trave, ovaj koeficijent ima vrijednost od 1.6 do 2.1 kJ/kg °C, dok npr. kod mineralne vune on ima vrijednost 0.8 kJ/kg °C. Ovo znači da se mineralna vuna može značajno lakše zagrijati i da ima slabije izolacione sposobnosti u ljetnjim mjesecima. 

Apsorpcija vlage

Celuloza ima sposobnost apsorpcije vlažnosti iz vazduha kada je on vodozasićen, a isto tako ima sposobnost otpuštanja vlage kada  je okolni vazduh suv. Ovo ima efekat na održavanje balansa kod unutrašnje klime objekta. Ovo se smatra prednošću izolacije od trave u odnosu na mineralne izolacije, kamenu i staklenu vunu koje nemaju sposobnost apsorpcije vlage. 

Otpor prolasku vodene pare

Otpor prolasku vodene pare se kvantifikuje koeficijentom difuzije vodene pare µ. Koeficijent µ je komparativnog karaktera jer pokazuje kolika je otpornost prolasku vodene pare materijala veća od otpornosti prolaska vodene pare vazdušnog sloja iste debljine (µ=1). Koeficijent prolasku vodene pare kod izolacije od trave iznosi µ=1-2. Ovo znači da izolacije omogućava prolazak vodene para čime se sprječava kondenzacje sa toplije strane. 


Otpornost na rast gljivica

Izolacije od trave je otporna na rast gljivica jer se tretira sa bornom kisjelinom. Otpornost na rast gljivica se ispituje tako što se materijal izlaže gljivičnim sporama u vremenskom periodu od 4 nedjelje, na temperaturi od 23 °C. 


Dimenzionalna stabilnost

Dimenzionalna stabilnost se odnosi na širenje i skupljanje materijala prilikom promjene temperature i vlažnosti. Kod izolacije od trave promjene dužine i širine prilikom testa koje je u skladu sa EU normama iznosi 0.3%. 

Crta Pročitajte još

  Ekološka izolacija od korijena žitarica

  Da li je ovčja vuna izolacija budućnosti?04.07.2022. Gradnja


# izolacija od trave

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!