Oborena stara i izdata nova saglasnost na idejno rješenje hotela “Vir” u Viprazaru

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Nakon što je u maju 2021. godine nadležno ministarstvo izdalo saglasnost na idejno rješenje rekonstrukcije hotela “VIR”, nekadašnjeg naziva “13. jul”, koje je izradilo DOM XXI, isto ministarstvo je povuklo saglasnost i odobrilo novo rješenje koje je izradio LZ Project iz Podgorice u skladu sa implementiranim konzervatorskim uslovima i važećim urbanističko-tehničkim uslovima izdatim na osnovu Državne studije lokacije “Virpazar”, donešene 2015. godine i njenim periodom važenja do 2020.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdala je bila sljedeće konzervatorske uslove (izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, idejno rješenje hotela”VIR”, Virpazar, opština Bar):

-       prilikom planiranja rekonstrukcije predmetnog hotela treba u potpunosti uzeti u obzir uticaj predviđene dogradnje na vrijednosti kulturnog dobra “Kulturno istorijska cjelina Virpazar”, njegovu autentičnost, integritet i vizuelni identitet. Izvršiti analizu postojećeg stanja i jasno prikazati prepoznate vrijednosti.

-       Izvršiti komparaciju uticaja predmetnog objekta prije i poslije planiranih intervencija i dati prikaz postojećeg stanja i novoprojektovane strukture u cilju sagledavanja odnosa promjena gabarita i njihovog uticaja na zatečene vrijednosti prostora.

-       Shodno tome Konzervatorski projekat treba da sadrži realne i vizuelne prikaze i procjenu mogućih uticaja rekonstruisanog hotela na prepoznate vrijednosti i sveukupni ambijent. Takođe je potrebno u skladu sa dobijenim vizuelnim prikazima sprovesti procjenu mogućih uticaja na sve zatečene vrijednosti predmetnog prostora, a naročito na vizure kulturnog dobra “Kulturno istorijska cjelina Virpazar”, “Utvrđenje Besac” i “Spomen-ploču u znak borbe od 13.jula”. Navedeno se posebno odnosi na vizure sa jezera:

-       Budući da postojeći objekat već predstavlja prostornu dominantu, pri projektovanju je potrebno predvidjeti intervencije na način da vertikalni gabarit ne premašuje postojeću maksimalnu visinu objekta.

-       U arhitektonskom oblikovanju i rekonstrukciji koristiti jednostavne i nenametljive forme, elemente i detalje usklađene sa zatečenom arhitekturom i prilagođene neposrednom okruženju.

-       Fasade objekta koloristički usaglasiti uz korištenje boja karakterističnih za ovo podneblje (pastelne nenametljive tonove).

Postojeće stanje ( rezultat nakon dobijanja saglasnosti na već sada oboreno rješenje). Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Usvojenom Državnom studijom lokacije “Virpazar”, opština Bar, je definisala spratnost hotela na urbanističkoj parceli 100 na pet etaža (prizemlje, tri sprata i potkrovlje), na koju komisija Uprave za zaštitu kulturnih dobara 2014. nije dala pozitvno mišljenje, jer njene sugestije i primjedbe nisu bile implementirane u planski dokument.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Na predmetnoj lokaciji nakon intervencija na nekadašnjem hotelu “13.jul” prepoznaju se povećanja prvobitnog vertikalnog gabarita, a u mjeri parametara postojećeg planskog dokumenta koji predviđa maksimalnu spratnost novog objekta hotela od 5 nadzemnih etaža i ukupnu maksimalnu bruto površinu. Kako se ističe u tehničkom opisu novog idejnog rješenja koji je u skladu sa izdatim konzervatorskim uslovima i pored mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, “oblikovanje arhitektonskih formi i materijalizacija objekta se ostvaruje kombinovanjem savremenih materijala visokog kvaliteta i estetskih vrijednosti i tradicionalnih materijala karakterističnih za podneblje Virpazara, vodeći računa o uklapanju objekta u postojeće ambijentalno okruženje”. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Zapadna fasada, Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Sjeverna fasada, Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Istočna fasada, Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Pristup hotelu preko novoplaniranog mosta na regionalnom putu Virpazar-Ostros. Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-LZ Project

Crta Pročitajte još

  Rekonstrukcija hotela u Virpazaru

  Da li vam se svidja novo rješenje hotela Vir u Virpazaru

  Kako ispravno rekonstruisati manji hotel12.07.2022. Gradnja


# Bar # hotel # konzervacija # lokalni projekti # rekonstrukcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!