Tipovi malterskih spojnica kod zidova od opeke

Pored boje i oblika opeke, ono što značajno utiče na izgled zida ili obloge od opeke je tip malterskih spojnica. Debljina, dubina i oblik spojnice utiču na stvaranje efekata koji mijenjaju izgled zida. Osim što utiče na izgled, malterska spojnica ima i funkcionalnu ulogu jer ima direktan uticaj na otpornost zida na atmosferske uticaje. U nastavku saznajte koji su najčešće upotrebljivani tipovi malterskih spojnica. 

Ravna spojnica

Ravna spojnica se nanosi tako da bude glatka i u ravni sa površinom opeke. Ovakva spojnica se najčešće izvodi kada zid zahtijeva neku završnu obradu ili bojanje jer se u tom slučaju spojnica ne primjećuje. Da bi bila vodootporna potrebno je da malter bude u potpunosti u ravni sa opekom kako se voda ne bi zadržavala. 

Spojnica upuštena na donjoj strani

Kod ove spojnice malter se u gornjem dijelu nalazi u ravni sa opekom dok je u donjem dijelu upušten. Ova spojnica nije otporna na spoljašnje uslove jer omogućava vodi da se zadržava na opeci. Preporučuje se samo za unutrašnje zidove i obloge.

Spojnica upuštena na gornjoj strani

Ova spojnica je upuštena u gornjoj strani strane, dok je u donjem dijelu u ravni sa opekom. Zakošena je tako da omogućava laku odvodnju vode. Bitno je samo da se ostvari dobra veza između opeke i maltera kako se voda ne bi podvlačila ispod maltera. 

Uvučena spojnica

Uvučena spojnica je čest oblik malterske spojnice kod opeke. Kod nje se malter utiskuje od 2 do 5 mm unutar spojnice. Ovakva spojnica nije pogodna za spoljašnju primjenu jer omogućava zadržavanje vode. 

Konkavna spojnica

Za izradu ove spojnice koristi se posebna alatka kojom se oblikuje malter kako bi dobio konkavni oblik. Ima veliku otpornost na atmosferske uticaje jer je oblik takav da omogućava lako oticanje vode. Alatka sa kojom se radi omogućava nabijanje maltera što dodatno poboljšava otpornost na penetraciju vode. 

V spojnica

Zbog svog oblika, ova spojnica nije naročita zaštita protiv zadržavanja vode. Zbog ovoga je potrebno izvoditi sa specijalnom alatkom kako bi malter bio nabijen i ne bi dolazilo do penetracije vode. 

Crta Pročitajte još

  Glazirana opeka, karakteristike, prednosti i mane

  Šta je klimatski aktivna opeka (ZELENA GRADNJA)

  Zidovi i obloge od perforirane opeke, prednosti i primjena

  Šta je vatrostalna opeka, kako se dobija i gdje se koristi

  Budućnost pripada glini (ODRŽIVA GRADNJA)

  Kuća čiji su zidovi od maltera i opeke jednake debljine

  Osnovne vrste opeke13.07.2022. Gradnja


# malter # opeka # zid

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!