Ogoljavanje otmene kuće

Fotografija: Filip Dujardin

Projekat obnove za otmenu kuću na tri etaže iz 1930. godine, sa mansardnim krovom unutar kojeg su smještena dva sprata, izgrađenu od crvene opeke, izradili su Caroline Lambrechts i Machteld D'Hollander. Blago uvučena u odnosu na ulicu, sa travnjakom na lijevoj strani koji je okružuje i nastavlja na zadnje dvorište, dok se sa desne strane nastavlja na niz kuća, predstavlja savremeni dom koji zanimljivo otkriva smjele arhitektonske odluke. 

Fotografija: Filip Dujardin

Renoviranje je podrazumjevalo ogoljavanje orginale kuće do nosivih zidova od opeke, koji ostaju vidljivi u interijeri, dok vanjske fasade su umotane bijelo maltersanom izolacijom. Sa zadnje strane, povećanje zapremine objekta ostvareno je pomoću dva dodana volumena, koji prate pad terena ka dvorištu.

Fotografija: Filip Dujardin

Projektanti se služe pojedinim detaljima koji oplemenjuju vanjske zidove kuće. Bijele fasadu, u zoni kontakta sa tlom, imaju postolja od bijele opeke, dok pravougaoni, trougaoni i lučni prozori su naglašeni sličnim obrascom od opeke na pojedinim pozicijama, dok na drugim akcenat je ostvaren upotrebom crvene, zelene ili bijele boje na ramovima prozora ili suptilnim utiskivanjem u malteru stvarajući blagu fasadnu plastiku. Dodatak na orginalnu kuću sa zadnje strane jedino postaje vidljiv u slučaju bočnog prilaska kući.

Fotografija: Filip Dujardin

U igri kontrasta, dodatak na orginalnoj kući je većim dijelom obložen bijelom opekom, sa postoljem od crvene. I na dograđenom dijelu, prozori imaju isti tretman kao na orginalnoj kući sa utiskivanjem u malteru na određenim pozicijama. Zabatni krov, nasuprot, postaje kontinualna ravan koja se prostire od prednje do zadnje strane, pokriven cementnim pločama koje na nekim dijelovima pokrivaju i zidove. 

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Fotografija: Filip Dujardin

Crta Pročitajte još

  Dom unutar ruševine

  Ukrotiti opeku14.07.2022. Gradnja


# cigla # fasadna opeka # kuća # obnova # opeka # rekonstrukcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!