Stambeno-poslovni objekat u tivatskom Arsenalu

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

U okviru zahvata “Arsenal”, opština Tivat, koji je obrađen Državnom studijom lokacije “Arsenal”, planirana je izgradana stambeno-poslovnog objekta, čije idejno rješenje koju potpisuje Business art. Objekat je slobodnostojeći, kojeg čine dvije lamele smještene na pravokutnoj parceli.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Vođeni neoklasicizmom, projektanti ističu, da sa tim stilskim pravacem su se prilagodili podneblju kako bi ostvarili formalniji izgled budućeg objekta, namjene luksuznog stanovanja. Kompoziciju grade nad volumenom visine pet metara koji je opšiven kolonadom stubova koji formiraju trijem, iznad kojeg se postavlja naglašeni horizontalni korpus, dvospratan, koji je podijeljen sa dva vijenca u odnosu na prizemnu bazu i gornji uvučeni dio. Prizemlje objekta je smješteno iza trijema koji opšiva cijeli objekat, sa namjerom da se obezbjedi što ugodniji boravak. Trijem sa kolonadama predstavlja bazis iz kojeg izrasta čitav kompleks. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Dva masivna vijenca predstavljaju i promjenu materijalizacije po vertikali objekta, pri čemu fasadni tretman dvije završne etaže ne slijede arhitektonski jezik koji je primjenjen na vizuelno dominantnijim dijelovima objekta. Dok na nižim etažama je prisutna fasadna plastika koja podražava arhitektonski vokabular neoklasicizma, sa pilastrima kod kojih su formirani visoki bazisi, a koji se završavaju sa blago stilizovanim kapitelima koji ”nose” gornji vijenac, fasadni tretman uvučenog dijela karakterišu vertikalni elementi koji slijede prepust krovne atike formirajući sistem vitkih, vertikalnih pilastera koji mogu služiti kao brisoleji, prilagođeni podneblju sa izrazito toplim ljetnjim mjesecima.  

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Objekat je materijalizovan u fino klesanom, sivom lokalnom kamenu, kao i u malteru bojanom sivom i bijelom bojom. Na dva segmenta objekta, koja se ističu svojim fasadnom plastikom, primjenjuje se zlatna folija. Fasadna ograda je od kovanog gvožđa, svedena, dok su prohodni dijelovi završnih terasa obloženi granitnom keramikom, a preostale dijelovi su pokriveni zelenim krovom.

 

Funkcionalno, objekat je podijeljen u tri zone, podzemnu garažu sa 57 parking mjesta, prizemni poslovni dio iznad kojih je zona sa apartmanskim i stambenim jedinicama.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-business art

Crta Pročitajte još

  Apart hotel u blizini Svetog Stefana

  Novi hotel na uglu Hercegovačke ulice i Bulevara Stanka Dragojevića u Podgorici

  Oborena stara i izdata nova saglasnost na idejno rješenje hotela “Vir” u Viprazaru21.07.2022. Gradnja


# lokalni projekti # stambena zgrada # stanovanje # Tivat # zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!