Objekat mješovite namjene u blizini Gimnazije „Slobodan Škerović“

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-4B

U zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” u Podgorici, nedaleko od Gimnazije „Slobodan Škerović“, predviđena je izgradnja stambeno-poslovnog objekta. Idejno rješenje sa funkcionalnim sadržajima prema programu i zahtjevima investitora, tj. sadržajima namjenjenih stanovanju, izradio je 4B studio iz Podgorice. Projektnim zadatkom je definisano da sve stambene jedinice moraju biti urađene tako da svojim korisnicima pruže maksimalni životni komfor i (sa posebnom napomenom) da zgrada svojom oblikovnošću i opremanjem treba da da dodatan kvalitet lokaciji i pruži poseban kvalitet života svojim stanarima.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-4B

Objekat je spratnosti 2Po+P+M+6, pri čemu je poslovanje predviđeno na nivoima prizemlje i mezanina, spratnih visina 400 i 360 cm, dok sedamnaest stambenih jedinica je raspoređeno na šest etaža. U dvije podzemne etaže organizovano je 58 parking mjesta, dok je 8 predviđeno u zoni partera. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-4B

Kako projektant ističe, odabranom materijalizacijom su ispoštovana ambijentalna svojstva područja, kako kroz upotrebu autohtonih elemenata tako i odgovarajućih savremenih materijala. Ostaje nejasno, koja/šta su ambijentalna svojstva područja koja su tretirana i koji su to/ šta su autohtoni elementi, jer u tehničkom opisu i grafičkom dijelu idejanog rješena nije objašnjeno što se pod tim podrazumjeva. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-4B

Materijalizacija vanjskih zidovi prizemlja objekta, kao i detalji na vijencu fasade, obrađeni su fasadnim kamenom, te u kombinaciji sa tipom otvora čine, kako ih projektant naziva, “zasebne cjeline” na objektu. Takvi elementi se dodatno ističu svedenom plastikom. Završna obrada na ostalim dijelovima objekta je demit fasada sa završnom bojom svijetlih tonova, čime projektant ispunjava zahtjeve materijalizacije iz urbanističko-tehničkih uslova. Takođe, autor objekta prepoznaje aluminijumsku bravariju crne boje kao dominantan element na fasadi.

Krov objekta je projektovan kao ravan, neprohodan, projektantski riješen kao armiranobetonska ploča nagiba 2˚, sa toplotnim i hidroizolacionim završnim slojevima i jedan metar visokom atikom.  

Crta Pročitajte još

  Stambeno-poslovni objekat u tivatskom Arsenalu

  Koncept pametnih gradova: U Podgorici sat vremena korištenja trotineta 5 eura i 25 centi, u Ljubljani bicikla 0 eura

  Novi poslovni objekat na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića u Podgorici

  Novi stambeni blok u krugu nekadašnje fabrike “Radoje Dakić” u Podgorici29.07.2022. Gradnja


# kolektivna stambena zgrada # lokalni projekti # Podgorica # stambena zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!