PVC membrana kao hidroizolacija objekata

Hidroizolaciona PVC (polyvinyl chloride) membrana se koristi za hidroizolaciju komercijalnih i stambenih objekata već više od 50 godina. Sintetički je materijal, napravljen od modifikovanog polivinil hlorida. Uglavnom se koristi za hodroizolaciju ravnih krovova ili krovova sa veoma blagim nagibom.

Postoje dvije vrste PVC membrana, sa ojačanjem i bez njega. Membrane sa ojačanjem se sastoji od dva sloja PVC-a sa slojem poliestera u sredini koji ima ulogu ojačanja. Ovakve membrane se koriste za hidroizolaciju ravnih krovova. PVC membrane bez ojačanja su fleksibilnije i koriste se za hidroizolaciju podzemnih objekata, tunela i bazena. 


Pakuju se u rolnama dužine 15-25m i širine 105–210cm, a debljina se kreće od 1,2mm do 2mm. Bež do sivkaste boje su, a izložena površina može imati poseban otisak kako bi bila otporna na klizanje.


Vrijeme trajanja PVC membrane se kreće do 25 godina, ukoliko je pravilno ugrađena. Osim kvaliteta ugradnje, na trajanje PVC membrane utiču i vremenski uslovi i količina i intenzitet sunčevih zraka kojima je izložena.

Prednosti PVC membrane

  • Bijele je boje pa ima sposobnost odbijanje sunčevih zraka što doprinosi povećanju energetske efikasnosti objekta.
  • Otporna je na sve vremenske uslove.
  • Ima dug rok trajanja.
  • Ima veliku dimenzijalnu stabilnost što znači da se prilikom promjene temperature i vlažnosti neznatno širi i skuplja.
  • Paropropusna je što znači da ima sposobnost propuštanja vodene pare koja može doći iz krovne konstrukcije.
  • Može se reciklirati.
  • Ima visoku otpornost na mehaničke uticaje.
  • Zbog svoje elastičnosti, mogu izdržati standarda pomjeranja zgrade koja se javljaju u toku eksploatacije.
  • Otporne su na buđ i razvijanje mikroorganizama


Ugradnja PVC membrane

PVC membrana može biti urađena na tri načina: ugradnja lijepljenjem, ugradnja mehaničkim fiksiranjem i ugradnja sa balastom. Bez obzira o kojem tipu ugradnje je riječ, spojevi između membrana se preklapaju i „vare“ metodom vrelog vazduha. Varenje membrana je potrebno obaviti kvalitetno jer to direknto utiče na dugotrajnost hidroizolacije i njenu efikasnost.  

Ugradnja lijepljenjem

U ovom procesu, membrane se po čitavoj površini lijepe specijalnim lijepkom za podlogu. Iako je postupak prilično jednostavan, ovaj način ugradnje ima jednu manu. Ukoliko dođe do kondenzacije ispod membrane, to može dovesti do slabljenja lijepka i do gubljenja funkcije. Kada lijepak izgubi funkciju, membrana se oslobađa i podložna je udarima vjetra.


Ovakav način ugradnje se preporučuje kada ugradnja mehaničkim fiksiranjem nije lako izvodljiva. Ugradnja lijepljem se ne preporučuje na temperaturama manjim od 5 °C jer niske temperature ne odgovaraju lijepku pa se neće ostvariti dobra prionjivost sa podlogom. 
Ugradnja mehaničkim fiksiranjem

Ugradnja mehaničkim fiksiranjem podrazumijeva fiksiranje membrane korišćenjem vijaka sa širokom glavom. Ovakav način membrane osigurava otpornost hidroizolacije čak i na uraganske snage vjetrova.
Ugradnja sa balastom

Kod ovog tipa ugradnja, membrana se postavlja na podlogu bez ikakvog fiksiranja ili lijepljenja. Nakon što se zavare spojevi, membrana se pokriva sa balastom kako bi se obezbijedila njena stabilnost. Kao balast se najčešće koristi šljunak, betonske ploče ili neki drugi materijali približno iste težine. 

Crta Pročitajte još

  Bitumenska hidroizolacija, prednosti i mane

  TPO hidroizolaciona membrana, načini ugradnje i karakteristike

  Hidroizolacija podzemnih betonskih konstrukcija metodom “bijele kade”

  Šta je bentonit, kako se dobija i gdje se primjenjuje04.08.2022. Gradnja


# hidroizolacija # krov # pvc

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!