Hotelski kompleks u zahvatu “Kamenovo Vrijesno”, Opština Budva

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

U zahvatu detaljnog urbanističkog plana “Kamenovo Vrijesno”, Opština Budva, Green house iz Podgorice je izradio idejno rješenje hotela kategorije pet zvjezdica na strmom terenu koje je dobilo saglasnost od nadležnog ministarstva.

Lokaciju karakteriše mala izgrađenost, osim sa jugozapadne strane, gdje se nalazi grupacija stambeno-apartmanskih objekata. Lokaciji se pristupa sa postojeće saobraćajnice na kojoj je smješten kompleks kojeg čini hotel hotel spratnosti Po+P+3+Pk i devet samostojećih vila spratnosti Po+P+1 i P+1.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Kako autorka projekta ističe, odabrano kaskadno rješenje je usvojeno sa ciljem da se ne ugrozi prirodna silueta brda i njegova konfiguracija. Takav pristup je rezultirao razuđenom kompozicijom koja je prožeta kaskadnim platoima i poprečnim stazama. Bliže saobraćajnici je pozicionirana glavna zgrada kompleksa kojoj se pristupa na koti 0,00 gdje se nalazi glavni i ekonomski ulaz. U prizemlju glavne zgrade su predviđeni društveno-ekonomski sadržaji hotela.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Unutar glavne hotelske zgrade je projektovano ukupno 120 smještajnih jedinica, od čega 53 dvokrevetne sobe i 67 hotelska apartmana. Na zapadnoj strani lokacije je projektovano hotelsko krilo koje sadrži osam smještajnih jedinica: dvije hotelske dvokrevetne sobe sa terasama i šest dvosobnih apartmanskih jedinica, takođe, sa terasama. U vilama je predviđeno 18 apartmana. Na gornjim etažama glavnog objekta su pozicionirani smještajni kapaciteti, organizovani u tri volumena gdje zapadni volumen sadrži apartmanske jedinice i hotelske sobe, centralni samo apartmanske jedinice, dok istočno volumen sadrži isključivo hotelske sobe.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Glavni ulaz u zgradu hotela je pozicioniran na centralnoj zoni ulazne fasade i izdvaja se kao dominantan segment sa stubovima i nadstrešnicom, dok se podrumskoj etaži pristupa vanjskim stepeništem sa ulaznog platoa i iz glavnog hola i servisnih prostorija. Unutra podrumske etaže autorka zonira četiri funkcionalna bloka: blok tehničkog dijela kuhinje, dio sa vešerajem, magacinima, radionicama i pomoćnim prostorijama, potom dio sa smještajnim kapacitetima za radnike i blok spa i wellness centra.  

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Spa i wellness centar je povezan sa zonom zatvorenog bazena, koji je dimenzija 21x7 metara, i kafe barom. Sa otvorenog bazena omogućen je stepenišni pristup preko terase kafe bara na prizemlju do ulaznog platoa ispred zgrade.

Ispod glavnog južnog platoa glavne hotelske zgrade, smještene su apartmanske vile koje su samostojeći objekti unutar kojih su dvije apartmanske jedinice.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Prvu grupu čini šest pravolinijskih, paralelno poređanih vila u odnosu na glavnu zgradu hotela, spratnosti Po+P+1. Vile su kaskadno spuštene za dvije etaže u odnosu na prizemlje glavne zgrade. U prizemljima ove skupine vila se nalazi dnevna zona sa sanitarnim čvorovima, dok se na spratu formira noćna zona sa dvije spavaće sobe i kupatilom.

Ispod ove grupacije vila nalazi se podzemna garaža na koti sa osamdeset parking mjesta, do koje se dolazi rampom sa zapadne strane glavnog objekta. Ova etaža je horizontalnim i vertikalnim komunikacijama povezana sa svim etažama glavnog objekta, a ima i direktnu parternu vezu sa samostojećim vilama u oba nivoa.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Drugu skupinu vila čine tri vile spratnosti P+1, koje su spuštene za dvije etaže u odnosu na gornju grupaciju vila. Ulaz u ove tri vile je omogućen sa sjeverne strane na prvom spratu, sa otvorenog koridora. U odnosu na prvu skupinu, na prvoj etaži je organizovana dnevna zona sa kuhinjom i toaletom, odakle se stepeništem spušta na prizemlje, gdje se nalazi noćna zona sa dvije sobe i kupatilom.

Svaka od devet vila ima pripadajući bazen sa pratećim mobilijarom u okviru okolnog popločanog platoa, koji se nalazi na koti prizemlja vila i ujedno služi kao terasa za svaki apartman. Krovovi svih vila su ravni i ozelenjeni, sa težnjom da oplemene parterni prostor pri kaskadnom sagledavanju. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-green house

Crta Pročitajte još

  Prefabrikovani apart hotel na Koniku

  Apart hotel u blizini Svetog Stefana

  Novi hotelski kompleks na Skočidjevojci

  Turistički kompleks SKD u Budvi – u planu izgradnja hotela i vila visoke kategorije

  Hotelski kompleks Korali u Sutomoru05.08.2022. Gradnja


# hotel # lokalni projekti # turistički apartman # turistički kompleks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!