Nova škola "Vladimir Nazor" u Podgorici

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-biro 81000

Na mjestu nekadašnje Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Podgorici predviđena je izgradnja novog objekta za potrebe osnovnog obrazovanja i vaspitanja djece. Vlada Crne Gore je izdala urbanističko-tehničke uslove, a nadlažno ministarsvo saglasnost na idejno rješenje koje je uradio Biro 81 000 iz Podgorice. Škola je projektovana kao slobodnostojeći objekat, spratnosti podrum, prizemlje i sprat, smještena na istočnom dijelu lokacije. Objekat je prema projektnom zadatku izdanom od strane Ministarstva prosvjete, predviđen za 1100 učenika i radom u dvije smjene.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-biro 81000

Objektu koji se longitudinalno proteže u pravcu sjever-jur, pristupa se preko školskog trga sa amfiteatrom koji ponire na nivo podruma gdje su smještene prostorije za produženi boravak, garderoba i biblioteka, i koji se nastavlja na suprotnu stranu ka unutrašnjem školskom dvorištu i sportskim terenima. Trotraktni sistem koji je odabran kao funkcionalno-konstruktivno rješenje je organizovan na način da u jugoistočnom traktu su smještene matične i predmetne učionice, središnjem sanitarije, horizontalne i vertikalne komunikacije, i sjeverozapadnom traktu administracija ustanove i specijalizovane učionice sa kabinetom. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-biro 81000

Projektant naglašava u tehničkom opisu da je središnji trakt nedeterminisan, s težnjom aktuelizovanja neformalnog obrazovanja koje bi se na ovaj način afirmisalo i nastavlja da je “srednji trakt animiran nizom vertikalnih komunikacija, duplih visina, te sa dva sanitarna bloka na krajevima hodnika koji predstavljaju orijentir-fokus prilikom kretanja. Ovaj trakt je rezultat gotovo matematički definisane funkcionalne organizacije”.

Autor idejnog rješenja se poziva na nadstrešnicu stare škole koja je povezivala nekadašnje paviljone, koju definiše kao element memorije mjesta, a koja uvezuje parking prostor sa ulazom za administraciju, unutrašnjost škole i sačuvani objekat fiskulturne sale koji se planira rekonstruisati. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-biro 81000

Na nivo prizemlja se pristupa kroz dva “uramljena” ulaza, gdje je smješten višenamjenski hol koji je volumenski otvoren do krovne ploče. Uz ulazni hol su projektovani prateći sadržaji poput portirnice, prostora za osoblje i učionice za muzičko obrazovanje sa pratećim kabinetom sa namjerom dostupnosti tokom školskih priredbi. Projektant ističe da je arhitektonski izraz proistekao iz memorije mjesta i funkcionalne specifičnosti. Kao glavni motiv u oblikovanju objekta ističu se fasadne niše koje se ponavljaju u jednoličnom ritmu. Brisoleji koji formiraju fasadne niše su materijalizovani alubond panelima na čeličnoj potkostrukciji. Krov buduće škole je ravan. 

Crta Pročitajte još

  Škola u koju se rado ide

  Vjerska privatna srednja škola sa crkvom u Podgorici

  Škola sa odlikom monumentalnosti

  Škola u kojoj je struktura ornament

  Škola od leksana

  Uspješna dogradnja

  Stručna konferencija - Školska infrastruktura i arhitektonski konkursi u Austriji11.08.2022. Gradnja


# lokalni projekti # Podgorica # škola # školske ustanove

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!