Šta su termo bimetali i koja je njihova primjena u građevinarstvu

Termo bimetali su kompozitni materijali koji kombinuju dvije vrste metala sa različitim koeficijentom termičkog širenja. Oni se usljed temperaturnih promjena savijaju zbog nejednakih koeficijenata termičkog širenja koje imaju njihove sastavne komponente. Ova osobina im omogućava da budu upotrebljivani na fasadama zgrada kao zaštita od sunca i kao sistem koji omogućava efikasnu ventilaciju. 

Princip funkcionisanja termo bimetala

Termo bimeti su limovi napravljeni lameliranjem dva lima od različitih metala. Na ovaj način se dobija lim koji ima različite metale sa jedne i druge strane. Kada se temperatura povećava, metal sa većim koeficijentom toplotnog širenja se brže izdužava, a metal koji je sa druge strane, zbog manjeg koeficijenta toplotnog širenja, ograničava izduženje. Zbog nejednakih izduženja sa jedne i druge strane, dolazi do savijanja termo bimetala prema strani metala sa manjim koeficijentom termičkog širenja. Što je razlika između koeficijenata termičkog širenja dva metala veća to je savijenje termo bimetala izražajnije. 

Primjena termo bimetala na fasadama

Termobimetali imaju veliki potencijal primjene na fasadama objekata jer omogućavaju kreiranje pametnog sistema zaštite od sunca i ventilacije bez upotrebe spoljašnjeg izvora energije i bez potrebe za kontrolom od strane korisnika prostora. Omotač fasade sastavljen od velikog broja manjih komponenti koje se savijaju u zavisnosti od položaja sunca predstavlja veoma efikasan sistem zaštite od sunca gdje je svaka komponenta postavljena u odgovarajući položaj kako tokom različitih djelova dana prupuštala više ili manje sunčevih zraka ili omogućila bolju ili slabiju ventilaciju.  Ova tehnologija je razvijena od strane arhitektice Doris Kim Sung koja je takođe razvila još jednu fasadnu komponentu koja se sastoji od dva panela stakla između kojih se nalaze termo bimetali. Termo bimetali su raspoređeni tako da se prilikom djelovanja sunčeve svjetlosti i povećanja temperature savijaju tako da blokiraju sunčevu svjetlost da uđe unutar objekta. Kada sunce zađe i temperatura se spušti, oni se vraćaju u prvobitan položaj kada je vidljivost ponovo omogućena. 
Crta Pročitajte još

  Sistemi za zaštitu od sunčevog zračenja

  Vjetrohvati, prirodna ventilacija drevnih civilizacija

  Koliko je bitna pravilna ventilacija komercijalnih zgrada

  Šta je unakrsna ventilacija i kako se ostvaruje14.09.2022. Gradnja


# fasada # termo bimetali # ventilacija # zaštita od sunca

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!