Karakteristike i primjena ultra-lakog betona

Ultra-laki ili super-laki beton je tip betona čija težina u suvom stanju ne prelazi 800 kg/m3. Proizvodi se kombinovanjem cementa, lakog agregata, aditiva i vode. Karakteriše ga slaba čvrstoća na pritisak i niska termička provodljivost što ga čini pogodnim za termičku izolaciju objekata. Ultra-laki beton se smatra alternativom za višeslojne fasadne sisteme jer je robustan, trajan, lako se ugrađuje i ima dobre termičke karakteristike. 

Sastojci ultra-lakog betona

1. Cement sa dodacima poput zgure iz visokih peći, letećeg pepela, krečnog praha, nano-silikata...

2. Laki agregati kao što su ekspandirano staklo i ekspandirana glina.

3. Aditivi poput aeranata i aditiva koji smanjuju skupljanje betona.

4. Voda

Spravljanje ultra-lakog betona

 • Ukoliko se koristi agregat sa manjim zrnima postiže se veća pritisna čvrstoća. Međutim, potrebno je napraviti dobar balans između manjih i većih zrna kako bi se postigla niža termička provodljivost.
 • Pravilno gradiranje zrna agregata ima ključnu ulogu u proizvodnji ultra-lakog betona.
 • Najznačajniji dodatak cementu je zgura iz visokih peći jer daje ultra-laki beton sa srednjom čvrstoćom, manjom termičkom provodljivošću i nižom toplotom hidratacije.
 • Dodavanje nano-silikata betonskoj smješi utiče na sprječavanje segregacije (izdvajanje krupnijih zrna iz betonske smješe) i povećanje trajnosti betona.
 • Povećanje udjela cementa u smješi do jedne granice dovodi do povećanja čvrstoće ultra-lakog betona, nakon čega ima kontra efekat.
 • Dodavanjem aeranata (aditivi koji stvaraju mjehuriće vazduha u betonskoj smješi) dovodi do smanjenja pritisne čvrstoće betona i smanjenja termičke provodljivosti što beton čini boljim toplotnim izolatorom. 

Karakteristike ultra-lakog betona

 • Lakši je za transport od običnog betona.
 • Brzo se ugrađuje što smanjuje troškove ugradnje.
 • Manja je težina kojom djeluju na konstrukciju objekta.
 • Ima dobru toplotnu i zvučnu izolaciju.
 • Rđanje armature u ultra-lakom betonu može predstavljati problem zbog njegove poroznosti.
Crta Pročitajte još

  Laki ćelijasti beton, tipovi i primjena

  Kako je nastao cement

  Vrste aditiva za beton26.09.2022. Gradnja


# cement # ultra-laki beton

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!