Savjeti za inspekciju i održavanje krovova

Krov je dio objekta koji predstavlja prvu liniju odbrane od ekstremnih vremenskih uslova kao što su jaka i duga kiša ili snijeg. Da bi bio dugotrajan mora se redovno provjeravati i održavati. Slučaj je međutim da se održavanju krova ne posvećuje dovoljno pažnje i uglavnom se mjere preduzimaju kada je problem uveliko prisutan i kada može dovesti do dodatnih oštećenja i troškova. 

Krov je mehanički sistem koji bi se trebao redovno provjeravati kako bi se osigurala njegova funkcionalnost i trajnost. Rutinska provjera krova bi se trebala raditi dva puta godišnje, u proljeće i jesen, kao i nakon obilnih kiša ili jakih vjetrova. 


Tražite alge, mahovinu i lišće

Vizuelna inspekcija krova može početi i sa tla korišćenjem dvogleda, a može se izvršiti i detaljnija inspekcija sa samog krova. Ukoliko na krovu postoje mjesta sa nagomilanim lišćem, algama i mahovinom, potrebno ih je očistiti. Lišće zadržava vlagu koja može dovesti do oštećenja krovnog pokrivača kao i krovne potkonstrucije ukoliko se duži vremenski period krov ne održava. Mahovina je posebno nepogodna jer poput sunđera upija vodu. 

Provjerite elemente krovnog pokrivača

Prilikom vizuelne inspekcije krova potrebno je provjeriti da li su svi crjepovi zdravi i da li su na svom položaju. Ukoliko postoje neki crjepovi koji su napukli ili su oštećeni, potrebno ih je promijeniti. Takođe je potrebno sve elemente koji su van svog položaja vratiti u prvobitnu poziciju. 

Provjerite krovne opšivke

Limene opšivke služe za opšivanje elemenata krova kao što su dimnjaci, ventilacioni kanali i atike. Limene opšivke bi trebale biti neoštećene i ne bi smjele sadržati rđu. Ukoliko je lim korodirao preporučuje se zamjena opšivki. 

Savjeti za preventivno održavanje krovova

  • Redovno uklanjanje lišća, granja, i prljavštine koji se mogu naći u olucima kako bi se drenaža odvijala nesmetano.
  • Redovno održavanje limenih opšivki uklanjanjem rđe, premazivanjem zaštitnim premazima i promjenom zaptivača.
  • Redovno održavanje opreme koja se nalazi na krovu (satelitskih antena, solarnih panela, klima uređaja...).
  • Ukoliko imate krovne prozore potrebno ih je redovno servisirati. SErvisiranje obuhvata zamjenu zaptivača, pritezanje i zamjenu šrafova i zamjenu oštećenih limova. 
Crta Pročitajte još

  Kako se ispituje procenat upijanja vode kod krovnog crijepa

  Prost drveni krov - Komponente i utrošak materijala

  Potrebne dimenzije otvora u betonskoj ploči za postavljanje krovnog prozora28.09.2022. Gradnja


# crijep # krov # krovni pokrivač # krovni prozor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!