Pekara sa integrisanim tradiocionalnim ognjištem

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Projektovana od strane Isabel Herrera, pekara Pozoamargo, koja se nalazi u gradu Cuenca, u Španiji, rezonira sa pastoralnom okolinom, gdje krovovi od crijepa, čisti bijeli zidovi i prozorski otvori odražavaju rustičnu arhitekturu regiona.

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Projektantska ideja za pekaru proističe iz ognjišta koja su tradicionalno koristili ljudi na selu. Sa ovim konceptom, potraga za lokacijom, sa relevantnom karakterizacijom za region, postala je najveći prioritet projektantskom timu. Stoga je projektantski tim blago izdigao pekaru kako bi strukturi dao vidljivost.

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Postavljeni su dodatni zidovi za potporu koji služe kao podupirači, koji pomažu u obezbjeđivanju pogodnog nagiba za krov od crijepa. Takođe pozicioniranje pećnice za pečenje je zahtjevalo da se obezbijedi maksimalni prostor za rad i kretanje ljudi.. U svjetlu toga, oblikovanje volumena i njihova kompozicija ima ogromnu prednost, gdje je fasada pekare impozantna i izgleda tonirano u proporcionalnim razmjerama.

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Dodatno, crijep na krovu položen preko većeg dijela konstrukcije daje hlad preko dvorišta kraćeg volumena, stvarajući tako ugodnu mikroklimu u unutrašnjosti. Osim ovih, drugi elementi od dubokog interesa su intrinzična priroda zgrade, gdje su narodne karakteristike regije Cuenca integrirane sa strukturom u cjelini.

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Čak i sa podom, mat završni sloj betonskih postolja je izveden kako bi dao izgled teksture bez sjaja. On nadopunjuje cjelokupnu temu pekare, gdjeje potrebno mnogo prostora za kretanje tokom radnih sati, pa su podovi bez održavanja pravi izbor.

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Fotografija: Isabel Escudero Herrera

Crta Pročitajte još

  Pekara unutar zakonom zaštićene kuće

  Tradicionalne boje enterijera

  Povratak selu

  Arhitektura „divljaka”20.10.2022. Gradnja


# crijep # ognjište # pekara # tradicija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!