Proizvodi / Fasadni sistem TPH 52

Cortizo

Fasadni sistem TPH 52
OPIS

Kontakt osoba: Goran Ivanković

Telefon: +385 99 392 7907

Email: tsac6100@cortizo.com

Linkedin: Goran Ivanković


Nova generacija fasada s baznim sustavom i širokom paletom vertikala i horizontala koje integralnim rješenjima pruža odgovor raznim estetskim i konstruktivnim potrebama arhitektonskih projekata.


Osnovni profil vertikala od 16 do 250 mm i horizontala od 22.5 do 255.5 mm, kao i razni dodaci, zajednički su faktor svih fasada CORTIZO. Široka paleta profila i mehaničkih spojeva omogućuje gradnju svih vrsta fasada (okomitih, nagnutih, kutove od 90º, kutove, poligonalne), kao i upotrebu staklenih površina velikih dimenzija i težine.


Fasada TPH 52 je kombinacija sustava TP 52 i SG 52. Zadržava se kapama na horizontalnim spojevima naglašavajući na taj način liniju,dok je staklo pričvršćeno klipsama i U-profilima na okomitim djelovima.


Značajan prekid toplinskog mosta, zajedno sa mogućnosti ostakljenja i do 44 mm uporabom staklenih površina velike debljine i energetske učinkovitosti, daju ovoj novoj paleti fasada izvrsne termičke i akustične karakteristike.


Britanska certifikacijaa CWCT


Tehnički podaci


» Ostakljenje

Maksimalno ostakljenje: 64 mm*

Minimalno ostakljenje: 6 mm

*Konzultirajte veće debljine» Moguce izvedbe otvaranja

Skriveno otklopno


» Vidljivi unutrašnji presjek

Vertikala 52mm / Horizontala 52 mm


» Debljina stijenke profila

Vertikala 2,1 y 3 mm

Horizontala 2,1 mm


» Profili PTM

od 6, 12 i 30 mm složivi


» Dimenzije maksimalne/mínimalne

Maks.širina (L) = 2.500 mm

Maks.visina (H) = 2.500 mm

Min.širina (L) = 500 mm

Min.visina (H) = 650 mm


» Maksimalna težina

Otklopno otvaranje 180 kg


Provjeriti težinu i maksimalne dimenzije

prema tipu.


» Kape

Elipsasta kapa od 85 mm dubine

H kapa od 34 mm dubine

Kvadrata kapa: 14, 19, 100 i 145 mm dubine» Završna obrada

Plastificirane boje (RAL, prošarane i naborane)

Plastificirana imitacija drveta

Antibakterijsko plastificiranje

Eloksaža


Rezultati testiranja


» Toplinska izolacija

Ucw od 0,6 (W/m²K)

Provjerite dimenzije i staklo» Britanska certifikacijaa CWCT» Zrakonepropusnost

(EN 12152:2000): Klasa AE


» Vodonepropusnost

(EN 12154:2000): Klasa RE1500


» Otpornost na vjetar

(EN 13116:2001)


Prema dizajnu 2000 Pa - Prema nacrtu 3000 Pa

Referentni test 3,00 x 3,50 m