Proizvodi / Kancelarijska stolica - Gesture

Delight Office

Kancelarijska stolica - Gesture
OPIS

Prva stolica koja je dizajnirana da podrži našu interakciju sa današnjim tehnologijama. Njen dizajn inspirisan je pokrjetima ljudskog tjela. Kreirana u skaldu sa načinom na koji danas radimo.


Tehnologija je najveća sila koja dovodi do promjena u načinu na koji radimo, živimo i ponašamo se. Nova višenamenska srjedstva i tehnologija nam omogućavaju da u toku dana lakše koordiniramo kroz sve zadatke. Gesture je prva kancelarijska stolica kreirana da podrži našu interakciju sa najnovijim tehnologijama. Njen dizajn inspirisan je pokretima ljudskog tjela i kreiran na način na koji danas radimo.

VIDEO

Gesture