Proizvodi / Deko MG – Unapred montirani dvostruki stakleni moduli

Delight Office

Deko MG – Unapred montirani dvostruki stakleni moduli
OPIS

Neka bude svjetlost


DEKO MG duplo zastakljeni moduli mogu da transformišu tradicionalne sisteme pregradnih zidova ispunjavajući radni prostor svjetlošću i doprinoseći intjeresovanju i interakciji.


DEKO MG moduli su visoko kvalitetni, bez prašine, unapred sastavljeni i spremni za ugradnju čim stignu na gradilište. Kompatibilni su sa DEKO PV i DEKO PF i zasnovani su na istoj post konstrukciji pa se mogu ugrađivati bez potrebe za bilo kakvim modifikacijama na licu mjesta.


DEKO MG se u potpunosti mogu koristiti više puta i mogu se ugrađivati kao zasebni moduli ili tako da grade neprekidne zastakljene zidove. Ako DEKO MG nije deo osnovne faze izgradnje moduli se mogu kasnije ugraditi uz minimalne neugodnosti.