Reference / Zapad Banka

DR Trade

Zapad Banka
OPIS

Opremanje objekta Zapad banke povjeren je timu DR-Trade.


KLIJENT

Zapad Banka

LOKACIJA

Podgorica, Crna Gora

DATUM IZRADE

Maj 2014

KVADRATURA

98 m2