Proizvodi / Sistemi grijanja - Industrijske kotlarnice

Ening

Sistemi grijanja - Industrijske kotlarnice
OPIS


Kotlarnice su objekti ili djelovi objekta koji služe za skladištenje sve potrebne opreme neophodne za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Na taj način se može reci da su kotlarnice energetski centri koji obezbjeđuju energiju potrebnu za grijanje, pripremu potrošne tople vode ili za tehnološke potrebe.


Pored osnovne podjele kotlarnica na toplovodne, vrelovodne, parne i kombinovane, prema karakteru potrošača toplotne energije one mogu biti namijenjene :


  • grijanju,
  • industrijskim potrebama,
  • kombinovanoj namjeni (grijanju i industrijskim potrebama ).


Obično industrijske kotlarnice spadaju u centralne karakteristike, i u funkciji su snabdijevanja toplotnom energijom bloka zgrada, velikih kompleksa, i djelova grada.


U odnosu na tip goriva koje koriste za proizvodnju energije industrijski kotlovi se mogu svrstati u :


  • Kotlove na biomasu (drvo, pelet, sječku),
  • Kotlove na ugalj,
  • Kotlove na lož ulje,
  • Kotlove na plin.

Kada govorimo o industrijskim kotlarnicama koje služe kombinovanoj namjeni, tada govorimo objektima gdje je pored grijanja potrebna proizvodnja tehnološke vode ili pare koje služe nekoj posebnoj tehničkoj namjeni za karakterističnu ustanovu( bolnice, pivare, objekti za pripremu hrane i pića, objekti u drvnoj industriji itd ).