Proizvodi / Sistemi grijanja - Radijatorsko grijanje

Ening

Sistemi grijanja - Radijatorsko grijanje
OPIS

Radijatorsko grijanje je klasičan sistem grijanja prostora. Prema načinu izvodjenja instalacija, može se podijeliti u sledeće grupe:


Klasične radijatorske sisteme - Ovakav sistem grijanja se primjenjuje tamo gde su završni radovi u građevinarstvu već gotovi. Cijevne instalacije mogu biti izvedene od bakarnih ili čeličnih cijevi. Prednosti ovakvog sistema su u tome sto se prepravke instalacije mogu izvršiti bez ikakvih problema. Mane su jedino estetske prirode, jer je instalacija vidno postavljena.


Skrivene radijatorske sisteme - Skriveni sistem radijatorskog grijanja izuzetno je funkcionalan i atraktivan. Cijevna instalacija se ne vidi jer se nalazi u ravnajućem sloju betona ili u sloju maltera na zidovima Vašeg stambenog ili poslovnog prostora. Izvođenje ovakvog načina radijatorskog sistema grijanja, moguće je samo prije postavljanja podne obloge, odnosno prije ravnjajućeg sloja. Cijevi se obavezno izoluju specijalnim slojem pjenaste izolacije radi smanjenja gubitaka energije i neometane dilatacije. Cijevna instalacija se može izvesti sa bakarnim ili al-pex cevima.


Kombinovane sisteme - Pod kombinovanim sistemom podrazumijevamo kombinacije podnog i radijatorskog grijanja, ili kombinaciju klasičnog ili skrivenog sistema.