Proizvodi / Sistemi grijanja - Podno grijanje

Ening

Sistemi grijanja - Podno grijanje
OPIS

Ening je generalni uvoznik i distributer KAN – Therm sistema i opreme za podno grijanje.


Energetski efikasno grijanje

Podno grijanje se svrstava u grupu niskotemperaturnih grijanja gdje se temperature poda, zavisno od namjene prostorije, kreću između 21 i 28⁰C. Ono ne zahtijeva ni približno toplu vodu kao radijatori, zato što podno grijanje ima daleko veću površinu sa koje se emituje toplotna energija.


Najkomfornije grijanje

Podno grijanje je sistem u kome grejno tijelo čini čitava površina poda, odnosno prostorija se zagrijeva od poda naviše. Topli vazduh je lakši od hladnijeg, te ovakvo grijanje odozdo naviše omogućava da topli vazduh cirkuliše čitavim prostorom. Takođe, podno grijanje podrazumijeva zagrijavanje preko jedne prostrane kontinualne površine, a ne koncentrisano kao što je to slučaj sa radijatorima.


Regulacija

Digitalni programabilni termostati omogućavaju različita podešavanja temperature prostorija u zavisnosti od njihove namjene. Podno grijanje se automatski smanjuje ili gasi kada se postigne zadata temperatura čime se značajno štedi energija. Mogućnost programiranja različitih režima rada uštede energije kada standardna temperatura u sobi nije potrebna (preko noći npr.).